NAKI nieuws

DAV besluit tot het ontwerpen van nieuwe leermiddelen voor het onderwijs aan kinderen

17.03.2011

Districtsapostel Mark Woll is voorzitter van de projectgroep CTM

Districtsapostel Norberto Passuni, midden (Foto‘s: NAKI)

Buenos Aires. De herziening van leermiddelen voor het onderwijs aan kinderen in de Nieuw-Apostolische Kerk was een van de prioriteiten van de internationale vergadering van Districtsapostelen, die vandaag in Buenos Aires geopend werd. Nieuw-apostolische kinderen krijgen elf jaar kerkelijk onderwijs, vanaf de kleine zondagsschool tot de confirmatie. Aan het begin van de voorjaarsvergadering begroette Stamapostel Wilhelm Leber alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers met een geestelijk gedeelte.

„Ik heet u hartelijke welkom bij deze eerste Districtsapostelvergadering (DAV) in 2011“, met deze woorden opende Stamapostel Wilhelm Leber de voorjaarsvergadering van alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd. Hij begroette in het bijzonder Districtsapostel Rüdiger Krause (Noord-Duitsland) en Districtsapostelhelper Patrick Mkhwanazi (Zuidoost-Afrika), die voor de eerste keer aanwezig waren.

De zwakken aannemen

Het woord uit Handelingen 20 vers 35 was de basis voor het geestelijke deel bij aanvang van de vergadering: „In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen”“. Dit woord is afkomstig uit toespraak bij het afscheid van Apostel Paulus van de Oudsten in Efeze. De Stamapostel deed een beroep op zijn naaste medewerkers om te zien naar de zwakken in het geloof, de moedelozen en wanhopigen, de onverschilligen en eigenzinnigen. Zijn aanbeveling: „Diegenen, die ons last bezorgen of misschien zelfs afwijzen, willen wij juist niet buitensluiten. Het is een bijzonder teken van de liefde van Jezus, hen aan te nemen en hen bijzondere aandacht te geven.“

Nieuwe onderwijsmiddelen voor kinderen

Districtsapostel Mark Woll leidde het eerste hoofdthema van de DAV in, handelend over het onderwijs aan de kinderen van de Nieuw-Apostolische Kerk. In het meest ideale geval worden nieuw-apostolische kinderen elf jaar lang vanaf de leeftijd van de kleine zondagsschool tot aan hun confirmatie onderwezen. Een zeer uitvoerige, wereldomvattende analyse van leermiddelen leerde, dat de aanwezige onderwijsmaterialen herzien moeten worden. De projectgroep CTM (Children’s Teaching Material) zal er zich gedurende de komende jaren in vaste stappen mee bezighouden. Zo moet het in gebruik zijnde leerboek voor de confirmanten voor juni 2012 aangepast worden aan de nieuwe Catechismus. Daarna worden voor het boek van de zondagsschool enkele nieuwe onderwijsuren geschreven en voor begin 2013 afgemaakt. Parallel daaraan zal het boek voor het godsdienstonderwijs herzien worden. Het boek voor de kleine zondagsschool zal in het voorjaar van 2015 geheel opnieuw vormgegeven worden. En tot slot zal ook onderwijsmateriaal voor de vele vrijwillige leerkrachten – gericht op de kleine zondagsschool, de gewone zondagsschool en het godsdienstonderwijs maar ook voor kinderen met orthopedagogische benodigdheden – tegen 2017 uitgegeven worden, aldus het plan.

Om de kosten daarvoor binnen de perken te houden, zullen de leermiddelen in de komende jaren in elektronische vorm op de websites van de verschillende Aposteldistricten opgeroepen kunnen worden.

Categorie: Amérique, NAKI nieuws