NAKI nieuws

„Op dit moment gaat het erom, de mensen te helpen“

16.03.2011

Districtsapostel Hebeisen bericht uit Zuidoost-Azië,

Districtsapostelhelper Devarij uit India.

Aan het einde van de DAV-Azië meldt Districtsapostel Andersen enkele feiten uit Oceanië (Foto‘s: NAKI)

Buenos Aires. De situatie in Japan is ook in de voorjaarsvergadering van de Districtsapostelen een thema. Rond 100 leden tellen de beide nieuw-apostolische gemeenten in Japan – allen hebben de vreselijke aardbeving en tsunami overleefd. „Het belangrijkste probleem is nu de rampzalig uit de hand gelopen controle over de nucleaire installatie, waarvan we nog niet weten, hoe het eruitziet“. Met deze woorden begint Districtsapostel Urs Hebeisen zijn verslag over het werk van de Nieuw-Apostolische Kerk in het zuidoosten van Azië.

Noch de UNO noch de Japanse regering hebben om internationale financiële ondersteuning gevraagd, daarom kan ook de Nieuw-Apostolische Kerk nog geen gifteninzamelingsactie starten, deelt hij verder mee. „Ik krijg vele aanvragen uit Europa. De golf van solidariteit en bereidheid om te helpen is groot. Maar eerst moet Japan deze problemen oplossen, de mensen daar zijn sterk!“ Ten aanzien van de nog steeds heel onduidelijke situatie wordt op dit ogenblik een andere ondersteuning gevraagd: „Op dit moment gaat het erom, mensen te helpen, te vinden die bedolven zijn en gewonden te verzorgen.“

Ook de nieuw-apostolische hulporganisatie NAK-charitatief plant momenteel geen concrete acties. Daarvoor is de toestand nog te onoverzichtelijk, zegt directeur Bernd Klippert, als hem daarom gevraagd wordt. „Wij staan momenteel voortdurend in contact met onze partnerorganisaties, om de toestand en alles wat noodzakelijk is duidelijk te krijgen en gebruiken weloverwogen procedures.“ Een rekening met het trefwoord "Nothilfe Japan 2011" is reeds geregeld, aldus Klippert.

Zuid00st-Azië – een positieve balans

„China is beslist nog een groot land voor het werk van de christelijke kerken “, bericht Districtsapostel Urs Hebeisen verder in zijn verslag. In het afgelopen jaar bezocht de hoogste representant van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Wilhelm Leber, de provincie Szechuan, in het komende jaar zou hij nogmaals komen. In Hong Kong en Taiwan echter  stagneert de arbeid momenteel. De mobiliteit van de gemeenteleden daar is heel hoog. Korea daarentegen is goed verzorgd, bericht de Districtsapostel, die zelf al tientallen jaren op de Filippijnen woont. Er zijn weliswaar weinig gemeenten, maar ieder werkt waar hij maar kan.

India – een grote uitdaging

Districtsapostel Mark Woll is verantwoordelijk voor de kerkelijke werkzaamheden in India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka. Hij bericht over een geheel andere uitdaging, vooral in India, zowel politiek alsmede cultureel. „Maar jonge mensen groeien op, en zijn zeer veelbelovend! Met Gods hulp zal het goed verder kunnen gaan.“ Districtsapostelhelper David Devaraj onderwees de Districtsapostelvergadering over de strategie bij het kopen van land. De prijzen van bouwgrond in veel grote Indiase steden zijn niet alleen hoog maar ook onberekenbaar. Desondanks zal het mogelijk zijn om in tien steden bouwgrond te kopen en twaalf nieuwe kerken te bouwen, weliswaar met ondersteuning van andere Aposteldistricten.

Pakistan – na de grote vloed

Districtsapostelhelper John Sobottka brengt naar voren, dat in Katmandoe, Nepal, onlangs een kerk gebouwd is en twee andere stukken bouwgrond gekocht werden. Ook in Dhaka, Bangladesh, kon een stuk grond verworven worden. Daarover is de Districtsapostelhelper bijzonder verheugd, want Dhaka is een van de nieuwe mega-steden in Azië. John Sobottka gaf ook een update over de toestand in Pakistan, waar in het afgelopen jaar die verwoestende overstroming zo veel mensen in nood bracht. Meer dan 300.000 dollars werden door de verschillende Aposteldistricten gedoneerd. Fase 3 van de ondersteuning start al in maart: nadat in fasen 1 en 2 de mensen eerst financieel geholpen werden, zullen nu 73 kerkgebouwen, die verloren gingen weer opgebouwd resp. gerenoveerd worden. Districtsapostelhelper Sobottka bracht ook groeten over van de mensen, die de kerk kon helpen.

Gemeenten in de South Pacific

Tenslotte had Districtsapostel Andrew Andersen een bericht over het werk van de Nieuw-Apostolische Kerk in de South Pacific. Anders dan in Azië zijn door de verbreiding van het christelijke geloof in vroegere eeuwen praktisch alle inwoners christen. In zeven van de 14 landen, die door de geopolitiek als „Oceanië“ aangeduid worden, zijn er nieuw-apostolische gemeenten. Melanesiërs, Micronesiërs en Polynesiërs wonen er. Alleen in Papoea-Nieuw-Guinea, waar de Nieuw-Apostolische Kerk al sinds 1976 werkt, bestaan meer dan 480 gemeenten. Zeker, en dat maakt het werken moeilijk, worden hier meer dan 800 verschillende talen, geen dialecten, gesproken! In diensten wordt daarom vaak in Pidgin-Engels gepredikt. De toekomst, daar is de Districtsapostel van overtuigd, zal toch het Engels wel nodig zijn.