NAKI nieuws

Trainingsseries voor de nieuw-apostolische catechismus begonnen

26.01.2011

Het introductieseminar voor de invoering vond plaats in Lehrte

Uit alle Aposteldistricten kwamen de deelnemers

Begroeting door de gastheer, Districtsapostel Klingler (Foto‘s: F. Goeller)

Lehrte/Zürich. Een conferentiehotel in Lehrte (bij Hannover) bracht vertegenwoordigers uit alle Aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd samen, om een inleidende bijeenkomst over de geplande catechismus mee te maken. Districtsapostel Wilfried Klingler, de gastheer uit Niedersachsen, heette de deelnemers hartelijk welkom. „Ook al ligt de nieuwe catechismus van onze kerk hier nog niet in gedrukte vorm, toch vinden wij het belangrijk om de broeders en zusters zo snel mogelijk te informeren over de lesinhoud.“

De gedrukte catechismus zal bestaan uit ongeveer 600 bladzijden. Op het ogenblik wordt de Duitse tekst in de belangrijkste talen binnen de kerk vertaald, in het Engels, Frans, Portugees, Spaans en Russisch. Dit is een heel complexe opgave, die veel tijd in beslag neemt, bevestigt Apostel Wilhelm Hoyer (Aposteldistrict Noordrijn-Westfalen). Hij leidt een van de werkgroepen, die zich met de catechismus bezighouden. Waarschijnlijk zal er eind 2012 een complete gedrukte versie voor alle Aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk beschikbaar zijn.

De trainingen

Voor deze introductiebijeenkomst voor de invoering werd per Aposteldistrict een vertegenwoordiger naar Lehrte gestuurd. Opdracht voor de deelnemers aan het seminar is, om in hun nationale kerken de introductiebijeenkomsten voor ambtsdragers van de kerk en voor de gemeenteleden te organiseren. De nadruk bij deze eerste training ligt op het kerkelijke inzicht van de Nieuw-Apostolische Kerk en de leer van de sacramenten met in het bijzonder inzicht in het Heilig Avondmaal. Op voorbeeldige wijze wordt ook de betekenis van het 5e gebod behandeld, om de deelnemers met de taal en getuigkracht van de nieuwe catechismus vertrouwd te maken.

Betekenis van het werk erkennen

„Na de succesvolle start in Lehrte zullen dit jaar in alle Aposteldistricten de ambtsdragers en andere functionarissen in de kerk over het aangescherpte profiel van onze kerk geïnformeerd en geïnstrueerd worden“, aldus Districtsapostel Klingler afsluitend. Elk Aposteldistrict stelt daarvoor een introductieplan op. Daarnaast schrijft Stamapostel Wilhelm Leber in een brief aan de leiders van het seminar: „Parallel aan de tijdrovende vertaling en productie van het werk worden enige thema’s voorbereid, om de ambtsdragers en functionarissen evenals geïnteresseerde broeders en zusters al voor het verschijnen met wezenlijke thema’s vertrouwd te maken.“ Het is zijn wens, dat zo mogelijk vele broeders en zusters de betekenis van het werk erkennen en het ter bevordering van hun geloof aanwenden.

Bekendmakingen van onderwijsthema’s in 2011

Ook de kerkelijke media zullen hierover berichten. In het bijzonder zullen onderwijsthema’s, waarin zich veranderingen hebben voorgedaan, vanaf  2011 in artikelen van het tijdschrift „Onze Familie“, als extra nummer van de  „Kerngedachten“ voor de ambtsdragers van de kerk en op de internationale website gepubliceerd worden.