NAKI nieuws

Commissiewerkzaamheden anders verdeeld

19.01.2011

Overdracht door de oude aan de nieuwe CG

Gelukwensen voor Districtsapostel Klingler

Welkom van de nieuwe referenten Districtsapostelen Brinkmann en Koberstein (Foto’s: H. Sartor)

Zürich. Aan het begin van het jaar 2011 werden enkele commissies van de Nieuw-Apostolische Kerk anders verdeeld. 16 werk- en projectgroepen werken op het moment aan verschillende thema’s. Hun werk ondersteunt de besluitvorming in de vergaderingen van Districtsapostelen en helpt de leiding van de kerk om passende antwoorden op vragen te vinden.

De coördinatiegroep (CG) – naast de Districtsapostelvergadering wel de belangrijkste groep van de kerk – wordt eveneens opnieuw samengesteld: Stamapostel Wilhelm Leber neemt het voorzitterschap over, vier Districtsapostelen staan de 16 werk- en projectgroepen als aanspreekpunt en referenten ter zijde. Het referaat „Geloofsleer“ wordt door Districtsapostel Bernd Koberstein (Frankfurt) verzorgd. De projectgroepen „Het nieuw-apostolische geloof “ en „Catechismus“ zijn hier ondergebracht. Districtsapostel Armin Brinkmann (Dortmund) is verantwoordelijk voor het referaat „Leiding van de gemeenten“. Groepen zoals „Onderwijs voor ambtsdragers“ en „Onderwijsmateriaal voor kinderen“ worden hier bewerkt. Het derde referaat met de naam „Gemeenteleven“ wordt door Districtsapostel Wolfgang Nadolny (Berlijn) geleid. Op dit gebied werkt bijvoorbeeld de werkgroep „Public Relations” of de nieuwe werkgroep „Contacten met kerken en religies “ – de vroegere PG Oecumene. Het referaat „Kerkstrategie “ wordt door Districtsapostel Leonard Kolb (Erie/VS) geleid. Daarin bevindt zich o.a. de vroegere werkgroep „Kerkstrategie“.

Waardering voor het werk van de CG

Districtsapostel Wilfried Klingler (Hannover) heeft het werk van de projectgroepen in de Nieuw-Apostolische Kerk tot het einde van het vorige jaar 2010 als voorzitter van de CG heel betrokken mede verantwoord.  Stamapostel Leber bedankte hem in een afscheidsvergadering op 7 december 2010 voor dat enorme werk. De Stamapostel sprak vooral zijn waardering uit voor de ontwikkeling van de nieuw-apostolische catechismus. Tot nu toe bestond de CG uit drie leden, die bij toerbeurt iedere zes jaar opnieuw aangesteld werden, Districtsapostel Klingler was de laatste vier jaar voorzitter. In het vervolg zullen de werkzaamheden breder ondersteund worden. Stamapostel Leber zal zelf de CG leiden en vier keer per jaar vergaderingen bijeen roepen. Ondertussen hebben de CG-referenten de opdracht om de aparte werk- en projectgroepen te begeleiden en resultaten met elkaar af te stemmen.

Werkgroep Contacten met kerken en religies

De vroegere projectgroep Oecumene behoudt dezelfde personele bezetting, maar krijgt wel een andere naam: Werkgroep „Contacten met kerken en religies “ (CKR). Daarmee wordt duidelijk gemaakt, dat het er het internationale kerkbestuur veel aan gelegen is om contacten over de grenzen van geloofsbelijdenissen heen te onderhouden. Bovendien brengt de naamsverandering tot uitdrukking, dat het niet om een project in de klassieke zin van het woord, dus niet om een op een afzonderlijk doel gericht werk gaat, maar handelt om een bemoeienis voor langere tijd, om goede onderlinge relaties met de buren binnen het christelijke kamp; vandaar de verandering van projectgroep (PG) in werkgroep (WG). Verder zijn daarin ook contacten met andere wereldreligies begrepen met als doel, door met elkaar te praten bestaande vooroordelen en angsten te verminderen en wederzijdse achting te bevorderen.

Het blijft een doel van de toekomstige werkgroep CKR om in gesprek te blijven met andere christelijke en niet-christelijke gemeenschappen evenals om een oecumenische status voor de Nieuw-Apostolische Kerk te bereiken.

Nieuwe WG PR

Ook de oude werkgroep Public Relations Europa, die bijna tien jaar lang de PR-werkzaamheden voor de aparte Aposteldistricten in Europa op elkaar afstemde, werd geherstructureerd. De nieuwe WG Public Relations bestaat uit vijf leden onder leiding van de voorzitter, Districtsapostel Rüdiger Krause (Hamburg) en is aanspreekpunt voor de PR-werkzaamheden van de kerk wereldwijd.

 

 » Namenlijst van de 16 werk- en projectgroepen van de Nieuw-Apostolische Kerk (Stand 01.01.2011, in English)