NAKI nieuws

Dialoog vervolgd

07.12.2010

Vertegenwoordigers van de Regenboog-NAK in gesprek met leden van de GbA in Frankfurt (Foto: Regenboog)

Frankfurt am Main. Op vrijdag 3 december 2010 kwamen de nieuw-apostolische commissie voor bijzondere aangelegenheden (GbA) en een delegatie van de Regenboog-NAK opnieuw samen voor de dialoog.  Het GbA en vertegenwoordigers van de Regenboog-NAK komen sinds 2002 voor regelmatige gesprekken samen.

Het doel van deze gesprekken is om de situatie voor homo- en biseksuele alsmede transseksuele geloofsbroeders en –zusters in de NAK te bediscussiëren, vooringenomenheid geleidelijk weg te nemen en zich samen in te spannen om voorlichting en begrip te bevorderen. Het wederzijds bestaande vertrouwen maakt het mogelijk om intensief thematisch te werken, wat door de Stamapostel en de Districtsapostelen met veel interesse ondersteund wordt.

Bij deze samenkomst in Frankfurt am Main werd onder andere de door wederzijdse appreciatie gevormde samenwerking in de achterliggende jaren beoordeeld. Onderwerp van  dialoog was ook het samenkomen van de Regenboog-NAK in maart in Kaapstad (Zuid-Afrika), de toenemende globalisering in de groep en eerste zegenbeden voor homoseksuele paren in Europa en Zuid-Amerika.

De volgende samenkomst van GbA en Regenboog-NAK zal al midden 2011 plaatshebben.

» Website van de Regenboog-NAK

Categorie: nl