NAKI nieuws

Rüdiger Krause is de nieuwe Districtsapostel van Noord-Duitsland

07.12.2010

Nieuwe ambtsgaven voor de kerk in Noord-Duitsland, rechts Opziener Beutz, in het midden Districtsapostel Krause

Feestdienst in het CCH met koorondersteuning uit Engeland (Foto‘s: NAK Noord)

Hamburg. De achterliggende zondag bracht voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Noord-Duitsland een verandering in de leiding: Rüdiger Krause (49) werd de nieuwe Districtsapostel. Hij werd in deze feestdienst geordineerd door de internationale kerkbestuurder, Stamapostel Wilhelm Leber. Gelijktijdig gaf hij voor het Aposteldistrict een nieuwe Opziener in de persoon van Thorsten Beutz uit Wilhelmshaven.

De dienst op zondag vond plaats in het Hamburger Congres Centrum en werd via de satelliet naar Scandinavische landen, Groot-Brittannië en Ierland uitgezonden. Districtsapostel Karlheinz Schumacher, die de kerk in totaal 40 jaar lang heel betrokken als ambtsdrager gediend en nu de leeftijdsgrens bereikt had, ontving op feestelijke wijze ambtsrust. Stamapostel Leber bedankte hem met hartelijke woorden voor alle inzet. In aansluiting op het Bijbelwoord uit 1 Korintiërs 15:58: „Kortom geliefde broeders en zusters, wees verstandig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer Uw inspanningen nooit tevergeefs zijn“ verzekerde hij de Districtsapostel, dat ook zijn arbeid niet tevergeefs geweest is.

Zegenwensen voor de nieuwe opdrachten

De kerkbestuurder wenste de nieuwe Districtsapostel Gods zegen en hulp voor een gezegende arbeid in het district Noord-Duitsland. Het behoort nu tot zijn opgaven om in liefde tot God en de naaste, maar ook in goddelijke wijsheid voor te gaan. De Stamapostel riep de nieuw geordineerde Opziener Thorsten Beutz op om als helper van de Apostel in goddelijke wijsheid te onderwijzen, de broeders te versterken, kracht en troost te schenken evenals met het nodige geduld problemen aan te pakken. Hij zal als Opziener in de districten Oost-Friesland, Wilhelmshaven en Oldenburg werkzaam zijn.

Standvastig en onwankelbaar

Op het genoemde Bijbelwoord ingaande, dat met het woord „kortom“ begint en betrekking heeft op de opstanding en de toekomst (vers 57), benadrukte de Stamapostel, hoe „standvastig en onwankelbaar “ begrepen moet worden: in het geloof aan Jezus Christus en Zijn offer, in het wachten op de Heer en Zijn wederkomst.