NAKI nieuws

Dankdienst voor de Oogst met Stamapostel Leber in Frankfurt

05.10.2010

Stamapostel Leber tijdens de Dankdienst voor de Oogst in Frankfurt

Bezoek aan het graf van Stamapostel Bischoff (Foto‘s: Marcus Felde)

Zürich/Frankfurt. De Dankdienst voor de Oogst in de nieuw-apostolische gemeente Frankfurt-West met Stamapostel Wilhelm Leber kreeg ineens verscheidene accenten. Aan de enen kant herinnerde de internationale kerkbestuurder aan de bijzondere feestdag van de kerkelijke kalender: Dankdag voor de Oogst. Aan de andere kant bracht hij zijn voorganger in het ambt, Stamapostel Johann Gottfried Bischoff, in herinnering, die in Frankfurt thuis was en de kerk meer dan 30 jaar lang leidde.

„Dat dit nu juist allemaal in Frankfurt samenvalt, was helemaal niet zo gepland.“ Want ook Stamapostel Leber zelf is met de metropool aan de Main en in het bijzonder met de gemeente Frankfurt-West nauw verbonden. Want hier beleefde hij zijn confirmatie, in deze gemeente kregen hij en zijn vrouw de huwelijkszegen, hier ontving hij zijn eerst kerkelijke ambt – „dat vergeet je niet“, zei de kerkbestuurder bij het begin van zijn prediking.

Dankbaarheid tegenover God

Het thema van de dienst: „Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid om te zingen en te loven“ (Psalm 57,8 – letterlijke vert. uit het Duits). De Dankdag voor de Oogst is een zichtbaar teken van dankbaarheid – Stamapostel Leber ging daarop in: „Maar wij weten, dat zoiets niet tot een enkele dag beperkt kan zijn“, dit is veeleer een houding van de ziel, een levenshouding. Veel mensen zullen vandaag stilstaan en dankbaar zijn voor dat, wat de Heer in de natuurlijke schepping neergelegd heeft. „Onze blik gaat verder dan het natuurlijke. Wij verheugen ons over veel omdat wij weten en voelen, dat de Heer erachter staat.“

30 Jaar Stamapostel Bischoff

In de volgende gedachten roemde Stamapostel Leber zijn voorganger in het ambt, Stamapostel Johann Gottfried Bischoff. 30 Jaar heeft hij vooraan gestaan en wel in oorlogstijd en de tijd na de oorlog, een periode, die niet altijd gemakkelijk was, maar juist een zware opgave. De toenmalige Stamapostel heeft die dingen niet alleen gepredikt, maar ze ook voorgeleefd: „Zelfs uit de omgeving weet ik van velen die hem persoonlijk gekend hebben, dat hij zich precies zo benomen heeft zoals hij dat in de diensten tot uitdrukking bracht. Hij heeft op die manier signalen afgegeven.“ Het is frappant, hoe sterk hij zich op de voleinding van de bruidsgemeente en wederkomst van Jezus Christus geconcentreerd heeft.

Stamapostel Leber ging ook in op de als „boodschap“ bekend geworden uitspraak van de in 1960 overleden Stamapostel Bischoff, de aankondiging, dat de Heer Jezus tijdens zijn leven zou wederkomen. Hij kan nu weliswaar geen grondige beoordeling geven, dat moet op een ander moment nog gebeuren. „Maar één aspect zou ik naar voren willen halen om duidelijk te maken, hoe wij daar nu tegenover staan.“ In het begin heeft de toenmalige Stamapostel een gematigde houding aangenomen en de gemeenteleden de vrijheid gelaten te geloven aan de „boodschap“. Maar „later heeft helaas een toespitsing plaatsgevonden“, aldus Stamapostel Leber. Het geloof aan de “boodschap” is tot voorwaarde voor ambtsinzettingen en verzegelingen gemaakt. „Dat is niet goed geweest.“ Daardoor heeft die boodschap een veel re grote betekenis gekregen. Hij betreurt het, als gelovigen afgewezen of in hun leefwijze beperkt of benadeeld zouden zijn. „Ik verontschuldig mij daarvoor bij de betreffenden.“

„Maar ik zou ook niet willen, dat die boodschap nu al het werk van Stamapostels Bischoff kenmerkt“, stelde de huidige Stamapostel afsluitend duidelijk. Naast alle onvolkomenheden heeft zijn voorganger eerbiedig tot de Heer opgeblikt en de gemeente geleerd wat het betekent om op de Heer te wachten. „En dat blijft.“