NAKI nieuws

Gebed voor wereldvrede 2010

09.09.2010

Logo van de Dag van de Vrede 2010 van de VN

Zürich. De in de wereld verbreide Nieuw-Apostolische Kerk zal ook dit jaar op de ‚Dag voor de Vrede in de Wereld‘ van de UNO overal bidden voor de wereldvrede. Stamapostel Wilhelm Leber schrijft: „Wij willen ook dit jaar rekening houden met de Internationale Gebedsdag voor de Vrede.“ Daartoe zal in de weekdienst op 22 of 23 september in het aanvangsgebed aan de vrede in de wereld en de samenleving herinnerd worden.

De internationale kerkbestuurder wijst er op, dat Apostel Paulus er in zijn brief aan de Romeinen al op gewezen heeft, dat het de moeite waard is om de vrede na te streven en wat tot de vrede dient. Dit leidt tot „wat opbouwend is voor elkaar“ (Rom. 14:19). Destijds waren het meningsverschillen in de gemeente in Rome, die op grond van persoonlijke opvattingen en levenswijzen oplaaiden. Deze verschillen, zo maande de Apostel, mochten niet tot verdeeldheid in de gemeenten leiden. Daarover zei de Stamapostel: „Er mag niemand aan de kant geduwd of veracht, zelfs niet geoordeeld worden! Met het oog op deze achtergrond geeft Paulus de geciteerde raad.“ Het begrip „nastreven“ maakt duidelijk, dat daar een inspanning, een inzet voor nodig is, aldus de Stamapostel verder. „En inderdaad: vrede en een vruchtbare samenleving vallen niemand zomaar in de schoot!“

De Dag voor de Vrede in de Wereld van de UNO wordt sinds 1981 gewaardeerd. In de toenmalige resolutie van de Volkerenbond staat o.a.: „Deze dag moet officieel vermeld en gevierd worden als Dag voor de Vrede in de Wereld (International Day of Peace) en moet gebruikt worden om het idee van vrede zowel binnen de landen en volkeren als ook onderling in acht te nemen en te versterken.“ Sinds 2004 roept de Oecumenische Raad van Kerken alle kerken op om de 21e september tot een Internationale Dag van Gebed voor de Vrede te maken, „als een mogelijkheid om de getuigkracht van de kerken en geloofsgemeenschappen toe te voegen aan de vele krachten van de wereldwijde beweging voor vrede en gerechtigheid“.

» International Day of Peace 2010

» International Day of Prayer for Peace