NAKI nieuws

Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk bijna klaar

08.06.2010

Zo zou hij er uit kunnen zien, de nieuwe catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk (Foto: NAKI)

Zürich. De inhoudelijke werkzaamheden aan de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk zullen in het begin van zomer 2010 beëindigd zijn. Dat deelt Stamapostel Wilhelm Leber, leider van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, mee. „Ik ben blij, dat onze catechismus nu na meer dan zeven jaar intensieve arbeid bijna klaar is. Mijn hartelijke dank gaat uit naar alle bij de verwezenlijking van dit werk betrokken Apostelen en broeders en zusters“, aldus de Stamapostel.

In een door de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal uitgegeven persbericht benadrukt de kerkbestuurder: „Actuele informatie over de inhoud van onze catechismus, parallel aan de vertaling en druk van het leerboek, vind ik heel belangrijk.“ Zo is de herziene geloofsbelijdenis van de kerk al begin juni 2010 in de meer dan 64.000 nieuw-apostolische gemeenten over de hele wereld en op het Internet bekendgemaakt. Het kerkelijke tijdschrift „Onze Familie“ zal vanaf augustus 2010 de geloofsartikelen en andere themagebieden van de catechismus toelichten en uitdiepen.

Inhoud van de Catechismus wordt vanaf juni 2010 gepubliceerd

Vooraleer de catechismus gelijktijdig over de hele wereld in gedrukte vorm gepubliceerd kan worden, moeten er echter nog omslachtige vertalingwerkzaamheden in de hoofdtalen van de kerk verricht worden, zo staat er verder in het persbericht. Naast de Duitse versie zal er ook een Engelse, Spaanse, Franse, Russische en Portugese vertaling komen. Dit werk is complex en neemt veel tijd in beslag. „Alleen in de Engelse taal bijvoorbeeld zijn er voor bepaalde uitdrukkingen al meer dan 20 varianten in aanmerking te nemen en vast te stellen. Daarom zal de gedrukte uitgave van de catechismus op zijn vroegst eind 2012 beschikbaar zijn.“

Dialoog over de leer

Al in juli 2010 wordt een centraal Internetadres voor vragen van leden of geïnteresseerden met betrekking tot de gepubliceerde thema’s ingericht. In een FAQ-database zullen de antwoorden op deze vragen verzameld, gegroepeerd en door de betreffende projectgroep verwerkt en toegankelijk gemaakt worden. Voor ambtsdragers en functionarissen van de kerk zijn onderscheidene scholingsmogelijkheden betreffende de inhoud van de catechismus in voorbereiding. Deze worden vanaf januari 2011 door de verschillende Aposteldistricten aangeboden. Naast heldere informatiebijeenkomsten zijn ook workshops met uitwisseling en discussie gepland.

Aan de afzonderlijke Aposteldistricten is het opgedragen om, naar gelang de plaatselijke omstandigheden, ruimten vrij te maken voor uitwisseling en gesprekken, zowel binnen de kerk als extern. „Ik moedig u aan tot een uitwisseling over de leer, tot een dialoog over het geloof. Daarbij zullen er ook verschillende meningen en opvattingen ontstaan. Maar ik acht het hierbij belangrijk dat een respectvolle en oprechte omgang met de naaste bestaat, vanuit de liefde van Christus “, aldus Stamapostel Wilhelm Leber afsluitend.