NAKI nieuws

Wereldwijd ledental van de kerk eind 2009

03.05.2010

Over de hele wereld belijden circa 10,5 miljoen mensen het nieuw-apostolische geloof (graphic: NAK)

Zürich. Over de hele wereld belijden circa 10,5 miljoen mensen het nieuw-apostolische geloof. Dat is 400.000 leden ofwel 3,7 procent minder dan vorig jaar. Reden daarvan is, dat in enkele landen (vooral in Afrika) jarenlang te weinig overleden leden zijn uitgeschreven. Dat werd aan de hand van analyses en met hulp van officiële sterftecijfers in de verschillende landen vastgesteld.

Vele sterfgevallen zijn niet in de openbaarheid gebracht – in het bijzonder wanneer de betreffende leden geen contact meer met de gemeente hadden. De tot nu toe gebruikte statistieken laten in deze getallen dus onzuiverheden zien, terwijl de groei van de kerk met nieuwe lidmaatschappen statistisch correct geregistreerd werd.

Nieuwe statistiek 2009

Gedurende de laatste zitting van maart heeft de internationale Districtsapostelvergadering daarom besloten, correcties in de ledenstatistiek aan te brengen. De actuele tabellen met de standen per eind 2009 heeft het volgende beeld:

  • Afrika: 8,2 mln / 52.500 / 204.000
  • Amerika: 366.000 / 1.800 / 9.800
  • Azië: 1,4 mln / 6.200 / 10.200
  • Europa: 472.000 / 3.300 / 24.800
  • Australië en Oceanië: 108.000 / 680 / 4.600

(werelddeel:  leden / gemeenten / dienaren)

Verdere kengetallen

Circa 270.000 nieuwe leden kon de Nieuw-Apostolische Kerk in 2009 begroeten. 185.000 kinderen en 85.000 volwassenen werden verzegeld.

Het wereldwijde dienstenbezoek wijst een percentage van 30 procent aan. Meer dan drie miljoen nieuw-apostolische christenen bezoeken derhalve elke zondag de kerkdiensten. Het land met de grootste ledendichtheid is de Democratische Republiek Kongo met meer dan drie miljoen broeders en zusters in 20.000 gemeenten. In Zambia wonen 1,3 miljoen nieuw-apostolische christenen in 7.000 gemeenten. Andere traditioneel sterke nieuw-apostolische ledenconcentraties bestaan er in Kenia, Ghana, Tanzania en Zuid-Afrika.

Aantal dienaren

Het aantal dienaren is met 253.000 verrassend hoog. Naast Stamapostel Wilhelm Leber, de internationale kerkbestuurder, zijn er 19 Districtsapostelen, 11 Districtsapostelhelpers en 326 Apostelen. In de plaatselijke gemeenten werken daarenboven ongeveer 108.000 Priesters en 112.000 Diakenen. Statistisch gezien verzorgt een dienaar dus 42 kerkelijke leden.

Lees ook ons blad met gegevens over de stand van 01.01.2010.