NAKI nieuws

DAV is na talrijke besluiten beëindigd

25.03.2010

Internationale Districtsapostelvergadering in Dortmund

Een blik in de conferentiezaal (NAK NRW)

Zürich/Dortmund. Tot dinsdag nog waren enige Districtsapostelen in verschillende zittingen van projectgroepen druk bezig. Zij waren de laatste week naar Duitsland gekomen, om aan de eerste Districtsapostelvergadering (DAV) van het jaar deel te nemen. Op woensdag stonden om te beginnen kerkelijke vragen uit Azië op de agenda, op donderdag en vrijdag wereldomvattende thema‘s. Vooral de begrippen Kerk en Avondmaal van de Nieuw-Apostolische Kerk werden uitgebreid besproken. In de voorbereiding op de nieuwe Catechismus werden beide begrippen inhoudelijk en taalkundig nauwkeuriger omschreven.

Wat verstaat de Nieuw-Apostolische Kerk onder „Kerk“? Dit is de kernvraag, waarom het in het begrip Kerk gaat. De door een projectgroep bewerkte tekstvoorstellen werden besproken en ertoe besloten. Evenzo is het gesteld met de uitspraken met betrekking tot het begrip Avondmaal. Hier wil het nieuw-apostolische kerkbestuur in de toekomst vooral taalkundig duidelijker worden.

Zorgvuldige communicatie

Een gedetailleerde berichtgeving over deze thema’s is thans niet mogelijk, want nog niet alle werkzaamheden rond de catechismus zijn afgesloten. De kerkbestuurders lieten zich om die reden de verschillende invoeringsstrategieën uiteenzetten. Al binnenkort zal een geplande serie artikelen over de nieuwe catechismus in het kerktijdschrift de „Onze Familie“ starten. Parallel daaraan zal er een scholingsaanbod voor ambtsdragers en andere functionarissen van de kerk komen. Aan het einde van de besprekingen benadrukte de internationale kerkbestuurder, Stamapostel Wilhelm Leber, daarom hoe enorm belangrijk het is, om de inhoud van de catechismus op een zorgvuldige wijze naar de gemeenten te brengen, ook wanneer dit vanwege tijdelijke gezichtspunten een langere tijd vergt.

Andere agendapunten van de DAV waren: activiteiten over het jubileumjaar van de Nieuw-Apostolische Kerk in 2013, ontwikkeling van de ledentallen, de zegen bij een 40-jarig huwelijksjubileum en de dienstenindeling rond de jaarwisseling. De concrete besluiten worden in de komende weken eerst aan de ambtsdragers van de kerk meegedeeld. Daarna zullen de berichten in het kerktijdschrift „Onze Familie“ en ook op de internationale website gepubliceerd worden.

Een stemmige berichtgeving over de Districtsapostelvergadering in Dortmund kunt u lezen op de website van het gastdistrict Noordrijn-Westfalen.

Categorie: NAKI nieuws