NAKI nieuws

Met de Districtsapostelvergadering Azië worden de voorjaarsvergaderingen geopend

17.03.2010

Met de Districtsapostelvergadering Azië worden de voorjaarsvergaderingen van het internationale kerkbestuur geopend

Een bericht ter verwerking van de Nieuw-Apostolische Kerk in India (Foto‘s: NAK NRW)

Zürich/Dortmund. De drie dagen durende besprekingen van de eerste internationale Districtsapostelvergadering van het jaar zijn vandaag begonnen met thema’s, die het Aziatische continent betreffen. Districtsapostel Urs Hebeisen bracht verslag uit van het nieuwe Aposteldistrict Zuidoost-Azië, goed een jaar na zijn grondvesting.

Voorjaarsvergadering van het internationale kerkbestuur, dag 1: Districtsapostelvergadering Azië. Een jaar geleden gaf Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal bestuurder van de kerk, met de wijding van Districtsapostel Urs Hebeisen de aftrap voor de vestiging van het Aposteldistrict Zuidoost-Azië. Er werden 14 zelfstandige Aposteldistricten samengevoegd tot één New Apostolic Church in South East Asia. De op de Filippijnen wonende Districtsapostel Hebeisen berichtte, dat het samengroeien van de afzonderlijke Aposteldistricten tot één grotere Nieuw-Apostolische eenheid langzaam maar gestaag verloopt. Maar hij maakte wel duidelijk, hoe belangrijk het is om aandacht te schenken aan de verschillende culturen en historische ontwikkelingsfasen van de Nieuw-Apostolische Kerk in de landen van Zuidoost-Azië. Hij gaf een voorbeeld: de kerk in Indonesië bestaat al 130 jaar, de gemeenten zijn er stabiel, de nieuw-apostolische identiteit is gegroeid en in de interne en externe waarneming bekend. Terwijl andere gebieden echter net pas ontstaan.

The Asian Way

„De ontwikkelingen zijn hoopvol“, aldus de Districtsapostel, die de multiculturele tradities van de landen kent. Zijn motto met betrekking tot de toekomstige organisatie van de Nieuw-Apostolische Kerk in Zuidoost-Azië luidt: Step by step – no big jumps – the Asian way!

Zuidoost-Azië en India

Stamapostel Leber begroette ook David Devaraj, die hij enkele weken geleden de opdracht gaf om Districtsapostelhelper voor India te zijn. Hij en Districtsapostelhelper Mark Woll brachten verslag uit over de toestand van de Nieuw-Apostolische Kerk in enkele Indiase deelstaten. De sociale en culturele uitdagingen zijn immens, zo zei Districtsapostelhelper Woll, die in Canada woont, doch de helft van het jaar in India onderweg is. In enkele grote steden van India zijn nog geen eigen kerkgebouwen, reden waarom een programma ter ondersteuning voor de bouw van nieuwe godshuizen uitgewerkt zal worden. Intussen is het werk van de Nieuw-Apostolische Kerk met het inzetten van een Indiase Districtsapostelhelper op de goede weg, aldus vatte hij het samen.

Lees ook ons bericht op de Website van de Nieuw-Apostolische Kerk Noordrijn-Westfalen.

Categorie: Asie et ..., NAKI nieuws