NAKI nieuws

Stamapostelbezoek aan India

05.03.2010

Een vreugdige gemeente in Bangalore

Districtsapostelhelper David Devaraj (rechts) naast Stamapostel Wilhelm Leber (Foto's: NAK Canada)

Zürich/Bangalore. Een zesdaags bezoek van Stamapostel Leber aan India begon op vrijdag 19 februari 2010. Hij arriveerde in Bangalore om daar de Districtsapostelen Latorcai, Andersen, Brinkmann en Hebeisen te ontmoeten, evenals Districtapostelhelpers Woll an Dzur. Na de lunch vertrok deze groep naar de centrale kerk in Bangalore waar de Indiase Apostelen en Opzieners hen begroetten. De Stamapostel gaf een theologische uiteenzetting waarna de aanwezigen dit in vier groepen verder verdiepten, ombeurten vergezeld van de Stamapostel en Districtsapostelen.

De volgende dag bezocht de Stamapostel de jeugd in het Claret Nivas Retreat Center. De aankomst werd opgevrolijkt door traditioneel geklede dansers en verbeeldde het licht van een traditionele lamp dat het motto van de jeugddag: "laat je licht stralen" onderstreepte. De Stamapostel schudde handen met alle 700 aanwezige jeugdleden en keek met hen de finale van het "Kabbadi", een nationale sport.

Op zondag diende Stamapostel Leber de jeugd, die was verzameld op het Jothyi Nivas College, met een woord uit Jakobus 4:8: "Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars." Tijdens de dienst werd Apostel David Devaraj als Districtsapostelhelper voor India ingezet. Tot slot gaf de Stamapostel de zegen op het 25-jarig huwelijksjubileum van Apostel Michael Naik en diens vrouw.

De volgende dag sprak de Stamapostel met een andere groep van meer dan 200 jeugdleden in Udaipur, Rajasthan. Na afloop ontmoette hij de in dat district werkzame Apostelen, Opzieners en dienaren.

Op de laatste dag bezochten de Stamapostel en zijn reisgenoten de Nieuw-Apostolische Kherwara School waar ongeveer 400 leerlingen uit arme kasten zonder betaling van schoolgeld onderwijs krijgen. Na een rondleiding door elke klas en een ontmoeting met de docenten sprak de Stamapostel de leerlingen toe. Afsluitend gaven de kinderen een hartverwarmende voorstelling.