NAKI nieuws

Kort bezoek aan West-Afrika

26.02.2010

Blijde verwachtingen voorafgaand aan de dienst

Zegenswens na afloop van de ambtsinzetting (foto's: NAK Zuid-Duitsland)

Zürich. Het was een reis door de warmte. In Abidjan, de miljoenenstad in Ivoorkust, kwam het kwik tot dik 30 graden celcius. Stamapostel Wilhelm Leber ondernam op de tweede zondag in februari een kort bezoek naar deze stad en ordineerde bij deze gelegenheid een Apostel en drie Opzieners voor de West-Afrikaanse landen.

Zondag 14 februari: Stamapostel Wilhelm Leber houdt in het West-Afrikaanse Ivoorkust een dienst in Abidjan, de grootste stad van het land. 3.000 deelnemers in en buiten de kerk zien hoe de internationale kerkleider Jules Beavogui (54) als nieuwe Apostel voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Guinee inzet. Naast hem staan Marcel Haba (Guinee), Thaimu Kargbo (Sierra Leone) en Konan Jules Kouadio (Ivoorkust) die het ambt van Opziener voor de kerk in hun landen krijgen.

Verwijzend naar Matteüs 10:28 ("Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen") wijst de Stamapstel de gelovigen erop dat ons hele leven in Gods hand ligt. Niets vind plaats zonder Zijn goedkeuren.

Over de dienst en de geordineerde Apostel berichtte gebiedskerk Zuid-Duitsland reeds uitvoerig (Duitstalig). De landen in West-Afrika worden vanuit deze Duitse gebiedskerk verzorgd.

 

In Guinee zijn ongeveer 560 Nieuw-Apostolische gemeenschappen. Apostel Beavogui zal in het oosten van het land gaan dienen, daar waar de meeste van de ongeveer 51.000 nieuw-apostolische christenen leven. De kerk in Guinee wordt sinds 1988 door de overheid erkend.

Categorie: Afrique