NAKI nieuws

Dialoog en jubileum: GbA en Regenboog-NAK ontmoetten elkaar opnieuw

16.11.2009 Door: C. Gliem / P. Johanning

GbA en Regenboog-NAK ontmoetten elkaar in Frankfurt (Foto: NAKI)

Frankfurt. Slechts tien dagen na de ontmoeting bij het 10-jarig jubileum van de groep Regenboog-NAK in Saarbrücken ontmoetten de Commissie voor Bijzondere Aangelegenheden (GbA) en een delegatie uit oude en nieuwe sprekers van de groep elkaar opnieuw voor een dialoog in Frankfurt. Het was al het negende gesprek in zijn soort.

Het GbA en vertegenwoordigers van Regenboog-NAK ontmoetten elkaar sinds 2002 regelmatig voor gesprekken. Doel van deze samenkomsten is, de situatie van homo-, biseksuele en transseksuele broeders en zusters binnen de Nieuw-Apostolische Kerk te bespreken, vooringenomenheid te verminderen en zich gemeenschappelijk inspanning te getroosten om opheldering en begrip te bevorderen. Het wederzijds bestaande vertrouwen maakt het mogelijk om heel intensief samen te werken aan de thema’s, een samenwerking die door de Stamapostel en de Districtsapostelen met veel interesse wordt ondersteund.

Tijdens de ontmoeting op 5 november 2009 in Frankfurt am Main werd onder andere de door wederzijdse waardering gevormde samenwerking in de achterliggende jaren op prijs gesteld. Districtsapostel i.r. Hagen Wend gaf te kennen, dat hij na zes jaar lidmaatschap van de GbA zal aftreden. Evenzo werd van de tot nu toe aanwezige sprekers van Regenboog-NAK in de kring afscheid genomen. De nieuwe vertegenwoordigers van Regenboog-NAK voor de komende gesprekken werden welkom geheten door de GbA.

Informatiestand op de Europese Jeugddag

Onderwerp van de dialoog was onder andere de zeer goede samenwerking bij de voorbereidingen van de Europese Jeugddag, waarop ook Regenboog-NAK met ondersteuning van de Kerk en van vele particuliere gevers met een informatiestand vertegenwoordigd kon zijn. De groep sprak van een hartelijke opname door deelnemers en deelneemsters aan de Europese Jeugddag.

De vertegenwoordigers van Regenboog-NAK overhandigden aan de leden van de GbA hun jubileumbrochure en bedankten voor alle ondersteuning.

Regenboog-NAK is een in 1999 gesticht particulier initiatief van homo-, bi- en
transseksuele broeders en zusters binnen de Nieuw-Apostolische Kerk.

» www.regenbogen-nak.org

Categorie: Europe, nl, nl, nl, NAKI nieuws