NAKI nieuws

10 Jaar Regenboog-NAK: Je bent niet alleen!

29.10.2009 Door: Frank Schuldt

Districtsapostel Bernd Koberstein tijdens zijn toespraak tot de leden van de Regenboog-NAK ...

... die ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan voor een vergadering in Saarbrücken bijeen kwamen (Foto‘s: F. Schuldt)

Saarbrücken. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Regenboog-NAK ontmoetten in het achterliggend weekend 70 homoseksuele, biseksuele en transseksuele nieuw-apostolische christenen elkaar tijdens de 27e Internationale Bijeenkomst van de groep in Saarbrücken. Als vertegenwoordiger van de Nieuw-Apostolische Kerk bezocht de verantwoordelijke Districtsapostel Bernd Koberstein, aposteldistrict Hessen/Rijnland-Pfalz/Saarland, de bijeenkomst in de kerk Saarbrücken-Centrum. Thema van de vergadering was ook de Europese Jeugddag, waaraan de Regenboog-NAK met een stand deelgenomen had.

Tijdens een weekend begin oktober 1999 kwamen homoseksuele leden van de Nieuw-Apostolische Kerk voor de eerste keer bij elkaar. Destijds vond dat in Bedorf bij Koblenz met 20 deelnemers plaats. Door middel van verschillende fora en websites op het Internet hadden de nieuw-apostolische christenen elkaar voordien al leren kennen. Als naam voor de groep kozen de deelnemers „Regenboog-NAK“. „De regenboog symboliseert de grote verscheidenheid en is bovendien het christelijke symbool van de verbinding met God“, zo schrijft een van de oprichtingsleden in de brochure „10 Jaar Regenboog-NAK“, die naar aanleiding van het jubileum werd uitgedeeld.

Gezamenlijke gesprekken

In het jaar 2000 knoopte de groep middels de woordvoerder van de kerk, Peter Johanning, de eerste contacten aan met de leiding van de Nieuw-Apostolische Kerk. In januari 2002 vond een eerste bijeenkomst met de projectgroep eigentijdse problemen plaats. Stamapostel Richard Fehr gaf later aan de “commissie voor bijzondere aangelegenheden” (CbA) de opdracht om te fungeren als contactpersoon.

In de loop van de daaropvolgende jaren waren er regelmatig ontmoetingen van de commissie met het team van woordvoerders van de “Regenboog-NAK” (wij berichtten meermaals).

Ontmoetingen op de Europese Jeugddag

Op de Europese Jeugddag van de Nieuw-Apostolische Kerk in mei 2009 in Düsseldorf was de Regenboog-NAK met een stand vertegenwoordigd in hal 6. De leden van de groep stonden er de deelnemers, jeugd, zielzorgers, ouders, voor gesprekken ter beschikking. Tijdens de ontmoeting in Saarbrücken kwam de groep tot een positieve conclusie: “Wij zijn als deel van de kerk en als deel van de gemeente opgemerkt”, zei Arne Stauch, de ten tijde van de Jeugddag woordvoerder van de Regenboog-NAK was. “De acceptatie van de deelnemers aan de Jeugddag was overweldigend. Moeilijke gesprekken waren er bijna niet.”

Districtsapostel Koberstein feliciteerde de leden van de Regenboog-NAK in zijn toespraak bij het treffen in Saarbrücken met het succes tijdens de Europese Jeugddag 2009. In zijn uiteenzetting plaatste hij de betekenis van de zielzorg op de voorgrond. Dat is bijzonder belangrijk. Niet vanwege de seksuele geaardheid, maar op grond van de situatie waarin degenen die het betreft zich binnen de kerk en de maatschappij bevinden. “Een individuele verzorging van de ziel voor elk gemeentelid moet het kenmerk voor onze kerk zijn”, aldus Districtsapostel Koberstein.

De Regenboog-NAK heeft de resultaten van de enquête onder de deelnemers van de Europese Jeugddag op haar website gepubliceerd. Lees bovendien ons uitvoerige bericht op de website van de Europese Jeugddag.

Categorie: nl