NAKI nieuws

»Häerzlech Wëllkomm« op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Luxemburg

10.08.2009

Frankfurt/Luxemburg. Häerzlech Wëllkomm – Herzlich Willkommen – Bienvenue – Welcome – hartelijk welkom: de nieuwe Internetsite van de Nieuw-Apostolische Kerk Luxemburg is niet zuinig met welkomstgroeten. Na lang voorbereidend werk is de eerste homepage van de Nieuw-Apostolische Kerk Luxemburg op 6 augustus 2009 vrijgegeven. In een gemeentelijk schrijven van de verantwoordelijke Apostel Clement Haeck staat dienaangaande: „Daarmee sluiten wij aan bij een al vele jaren in onze kerk bestaande en ook door velen – binnen en buiten onze kerk – in gebruik zijnde mogelijkheid, algemene en specifieke informatie over onze kerk wereldwijd in te zien.“

Verder spreekt de Apostel zijn bijzondere dank uit aan het adres van alle broeders en zusters, die bij dit werk betrokken zijn geweest. „U hebt in de achterliggende maanden met vaak moeizaam detailwerk de eerste uitgave van de thans ter inzage liggende pagina’s samengesteld.“ Het op het web aangebodene zal „spoedig ook in het Frans en het Engels ter beschikking komen.“

De lezers verwachten veelzijdige informatie. Vooral het adresboek met de adressen van de kerkgemeenten in Luxemburg zal in verband met reisinformatie interessant zijn.

» Nieuw-Apostolische Kerk Luxemburg

Categorie: Europe, nl, nl, nl, Publicaties, NAKI nieuws