NAKI nieuws

Nieuwe chief financial officer bij de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal

08.06.2009

From left: Erich Senn and Kurt Brenner, the new CFO with NACI (photo: NACI)

Zürich. „Een van de prioriteiten bij het financiële beheer van de Nieuw-Apostolische Kerk International (NAKI) wordt gevormd door de verdeling van inkomsten en uitgaven tussen grote en kleine, sterke en zwakke aposteldistricten evenals met het opstellen van financiële strategieën voor een stabiele toekomst.“ Dit zegt Erich Senn, administratief leider van de NAKI, met betrekking tot het werkgebied van de nieuwe verantwoordelijke voor de financiële afdeling. Met Kurt Brenner (48) kon begin maart een bewezen financiële vakman voor dit pretentieuze werk gevonden worden.

De groep financiële dienstverlening van de NAKI onderzoekt bovendien wereldwijd de verschillende statuten en reglementen van de aposteldistricten op overeenstemming met de nationale wetgevingen en de internationale statuten. Kurt Brenner is daarmee ook voor de juridische belangen van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal verantwoordelijk.

Kurt Brenner was voorheen werkzaam als chief financial officer (CFO) op het gebied van de IT (informatie technologie). Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Al in augustus 2008 was de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal een sollicitatieprocedure gestart, waarop 20 sollicitanten uit verschillende landen reageerden.

Categorie: NAKI nieuws