NAKI nieuws

Nieuwe projectgroep „Leermiddelen voor kinderen” begint met het werk

19.03.2009

De nieuwe PG "Leermiddelen voor kinderen" ...

... begint aan het werk (Foto’s: C. Guckenberger)

Zürich. Het was een eendrachtig besluit van de districtsapostelvergadering om de projectgroep “Leermiddelen voor kinderen” opnieuw te bemannen. Twee voorwaarden moesten daarin tot hun recht komen: de nieuwe leden van de PC moeten alle continenten vertegenwoordigen en zich in de Engelse taal verstaanbaar kunnen maken. Twee weken geleden ontmoetten zij elkaar voor een eerste vergadering in Zürich.

Leden van de nieuwe groep zijn: Districtsapostelhelper Mark Woll (Canada en India, voorzitter), Herder Cliff Guckenberger (Canada), Districtsapostel Guillermo Vilor (Brazilië), Apostel Matthew Arendse (Zuid-Afrika), Opziener Louis Kabangu (Democratische Republiek Kongo), Opziener Joseph Muchimba (Zambia), Herder Thomas Deubel (Zwitserland), Evangelist Wolfgang Müller en Evangelist Jürgen Pieper (beiden Duitsland).

Op de eerste vergaderdag, 05.02.2009, begroette Districtsapostel Wilfried Klingler de broeders in zijn hoedanigheid van voorzitter van de kerkelijke coördinatiegroep. Districtsapostelhelper John Sobottka, eveneens lid van de coördinatiegroep, presenteerde de werkopdracht. Daarna zal de groep naar internationaal uniforme mogelijkheden zoeken, om nieuwe leermiddelen voor de zondagsschool, het godsdienst- en het confirmatieonderricht van de Nieuw-Apostolische Kerk ter beschikking te stellen.

Stamapostel Wilhelm Leber, de internationale kerkbestuurder, kwam verrassend op de tweede vergaderdag bij de groep. Hij bracht er zijn vreugde tot uitdrukking, dat zich uit alle werelddelen broeders verzameld hebben, om de tot nu toe gebruikte leermiddelen te schiften en nieuwe te bewerken. Hij maakte duidelijk, dat de PG een belangrijke opgave op zich genomen heeft, want “kinderen zijn de toekomst van onze kerk”, een gedachte, die de stamapostel hen meegaf.

Categorie: NAKI nieuws