NAKI nieuws

De projectgroep Oecumene van de Nieuw-Apostolische Kerk heeft een nieuw lid

17.02.2009

De projectgroep Oecumene van de Nieuw-Apostolische Kerk. Tweede van links: Opziener Paul Imhof uit Zwitserland, die benoemd is tot nieuw lid (Foto: NAKI)

Zürich. Paul Imhof is het nieuwe lid in de projectgroep Oecumene van de Nieuw-Apostolische Kerk. De 61-jarige opziener uit Zwitserland komt in de groep in de plaats van Hanspeter Nydegger, die sinds oktober 2006 als opziener van de ambtsrust geniet. De voorzitter van de projectgroep, Apostel Volker Kühnle, overhandigde Opziener Imhof in opdracht van de stamapostel op feestelijke wijze de akte van aanstelling en heette hem met uitnodigende woorden welkom.

Opziener Paul Imhof maakt gedurende zijn eerste gesproken bijdrage duidelijk, dat het hem er bijzonder aan gelegen is om andere geloofsrichtingen met achting en respect tegemoet te treden. Zijn verlangen – in één regel samengevat – is deze: wij willen het christelijke bewaren met inachtneming van de eigen identiteit.

Hanspeter Nydegger was sinds maart 2002 aan de projectgroep verbonden. In oktober 2006 werd hem op feestelijke wijze ambtsrust geboden en heeft, zoals binnen de nieuw-apostolische projectgroepen gebruikelijk, nog enige tijd gedurende de tijd van de ambtsrust doorgewerkt. Apostel Volker Kühnle dankt hem heel hartelijk voor zijn betrokken medewerking en de waardevolle impulsen, die daaruit zijn ontstaan.

 

De PG Oecumene werd in oktober 1999 door de toenmalige Stamapostel Richard Fehr opgericht. Apostel Volker Kühnle (NAK Zuid-Duitsland) is voorzitter, medewerkers in de groep zijn Apostel Rolf Wosnitzka (NAK Midden Duitsland) en Districtsevangelist Peter Johanning (NAKI). Nu komt Opziener Paul Imhof (NAK Zwitserland) daar bij.