NAKI nieuws

Districtsapostel Urs Hebeisen leidt de Nieuw-Apostolische Kerk in Zuidoost-Azië

20.01.2009

Stamapostel Leber neemt afscheid van de scheidende Districtsapostel Tansahtikno (links) en heet de nieuwe Districtsapostel Hebeisen (rechts) welkom. Foto: Peter Wild, VFB

Yokjakarta/Zürich. Een tijdperk is ten einde gegaan: 23 jaar lang was Districtsapostel Alfons Tansahtikno verantwoordelijk voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Indonesië. Sinds zondag 18 januari 2009 geniet hij van de welverdiende rust. Zijn opvolger is Districtsapostel Urs Hebeisen (56), die de kerk in het vervolg niet alleen in Indonesië, maar ook in vele andere landen van Zuidoost Azië zal leiden.

Stamapostel Wilhelm Leber, het internationale hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, was naar Yokjakarta gereisd, om de al jaren dienende Indonesische Districtsapostel Tansahtikno (65) welverdiende ambtsrust te verlenen. Hij plaatste bijzonder zijn standvastigheid en sterke geloofsovertuiging op de voorgrond. Al toen hij 16 jaar was, was hij als diaken dienstbaar in een gemeente in de stad Bandoeng. In 1985 ordineerde de toenmalige Districtsapostel Richard Fehr hem in opdracht van de ziek geworden Stamapostel Hans Urwyler tot Districtsapostel voor Indonesië. Alfons Tansahtikno werkte dus 49 jaar lang als ambtsdrager in de kerk – waarachtig een lange tijd! Zijn levensmotto luidde: „Alles, wat de Heer gezegd heeft, wil ik doen.“ In een land met meer dan 200 miljoen inwoners, van wie er slechts ongeveer negen procent tot een christelijke kerk behoren, is dat geen eenvoudige opgave. Stamapostel Leber zei in zijn dankwoord: „Als liefdevolle en goedige zielenherder hebt u de kudde van Christus gekoesterd en verzorgd. Het loon van de Heer, maar ook onze hartensdank zijn groot.

Nieuw Districtsapostelgebied Zuidoost-Azië

Districtsapostel Urs Hebeisen uit Manilla (Filippijnen) is de nieuwe kerkbestuurder in Indonesië en andere landen in Zuidoost-Azië. De Stamapostel vestigde met de wijding van de nieuwe districtsapostel gelijktijdig een geheel nieuw districtsapostelgebied, dat voortaan Zuidoost-Azië zal heten. Landen als Brunei, China, Hongkong, Japan, Korea, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand en Vietnam komen daarin samen. Alles bij elkaar zijn het 18 landen met meer dan 2.000 gemeenten in Zuidoost-Azië, die tot één districtsapostelgebied verenigd werden (wij berichtten).

Stamapostel Wilhelm Leber leidde de feestdienst in de Grand-Pacific-Hal in Yogjakarta. Hij las de tekst voor uit Kolossensen 1:28 en deed een beroep op de broeders en zusters, om volhardend te blijven in het geloof, in de navolging, in het één-zijn, in de liefde en in de hoop.

Op maandag vloog de internationale kerkbestuurder verder naar Sumatra, waar hij ’s middags een dienst hield. Aansluitend volgt een vermoeiend reisdeel naar Noord-Indonesië, waar hij op donderdag nog een dienst zal houden.

 

Tot het nieuwe districtsapostelgebied behoren de gebiedskerken Brunei, China, Hongkong, Indonesië, Japan, Laos, Macau, Maleisië, Myanmar, Palau, de Filippijnen, Sabah, Sarawak, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam.