NAKI nieuws

Stamapostel ordineert ambtsbroeders in West-Afrika

24.11.2008

Ambtsinzettingen en verlening van ambtsrust in West-Afrika (Foto: NAK Zuid)

Zürich. Benin en Togo zijn twee buurstaten aan de westkust van Afrika. Daar wordt het werk van de Nieuw-Apostolische Kerk vanuit Duitsland gestuurd; de nieuw-apostolische gebiedskerk Zuid-Duitsland is verantwoordelijk. Het internationale hoofd van de kerk, Stamapostel Wilhelm Leber, wijdde gedurende zijn reis door West-Afrika – van 13 tot 19 november 2008 – meerdere Apostelen en Opzieners voor beide landen. Ook in de gebiedskerk Nigeria ontstonden veranderingen.

Voor de kerk in Benin gaf het hoofd van de kerk een nieuwe Apostel en twee Opzieners. Kuessivi Justin Olou (43) werkt voortaan als Apostel. Atadé Paul Ahlinkou (35) en Michel Akogbegnon (43) ontvingen het ambt van opziener. Zij nemen het werk over van Opziener Wawa André Olou, die om redenen van zijn leeftijd welverdiende ambtsrust ontving. Opziener Olou had gedurende vele jaren pionierswerk verricht. Stamapostel Leber bevestigde in hem een liefdevolle en blijde uitstraling te zien. Als gevolg van zijn persoonlijke autoriteit en dank zij zijn charisma is hij een soort „vaderfiguur“ in het land geweest.

Voor de kerk in Togo waren er eveneens nieuwe ambtsgaven: Komlan Abalo (52) werd tot Apostel gewijd. Sedjro Kogjo Amevoh (49) en Kossivi Edo Kloutse (41) werken in het vervolg als Opzieners. Gelijktijdig verkregen Apostel Yaovi Mawuli Afoutou en Opziener  Toto Michel Dayalor ambtsrust. Beide mannen waren jaren lang ambtsdrager van de kerk en onvermoeibare en vreugdevolle verkondigers van het evangelie, aldus de Stamapostel in zijn toespraak bij het verlenen van de rust.

Ook in de grote gebiedskerk Nigeria waren er veranderingen. Lekie Baovi en Efiong Asuquo Ekpenyong ontvingen het Apostelambt, Isaac Akintayo Adelabu, Samuel Banuna, Itoaypine Emmanuel Hagher, Chima Opara Ibekwe en Yohanna Magaji werden als Opziener ingezet. En ook hier moest afscheid genomen worden uit de actieve dienst: Apostel Okuyk Uwah en Opziener Julius Omeh ontvingen ambtsrust.

Een Overzicht van de door de gebiedskerk Zuid-Duitsland verzorgde landen in West-Afrika kunt u vinden op de website van Zuid-Duitsland.

Categorie: Afrique