NAKI nieuws

Een Apostel voor Guinee-Bissau, een Opziener voor Portugal

14.11.2008

Stamapostel Leber in Lissabon (foto: NAK NRW)

Lissabon. Op zondag, 9 november, hield Stamapostel Wilhelm Leber een dienst in Lissabon, de hoofdstad van Portugal. Te midden van een grote feestgemeente wijdde hij een Apostel voor de gebiedskerk Guinee-Bissau en een Opziener voor Portugal. De Portugese Apostel Manuel Luiz en zijn vrouw Fatima ontvingen de zegen op hun zilveren huwelijksjubileum.

Agostinho Indami (53) is de nieuwe Apostel voor Guinee-Bissau. De gebiedskerk aan de westkust van Afrika telt 500 nieuw-apostolische gemeenten. Begin dit jaar werd de bestuurlijke verantwoording over dit land aan de kerk in Noordrijn-Westfalen overgedragen. De nieuwe Opziener Vassiliadu Diniz (42) zal voortaan Apostel Manuel Luiz ondersteunen bij de verzorging van de gemeenten in Portugal.

Stamapostel Leber, die de kerk in Portugal nog goed kent vanuit zijn periode als Districtsapostel, diende over het woord uit Matteüs 22, 11-12: “Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen.” Hij haalde onder anderen aan, dat geloof en vertrouwen in de Heer, de hartelijke gemeenschap tussen de broeders en zusters en het dagelijks wachten op de wederkomst van Christus ‘klederen van het geloof’ zijn.

Aan het einde van de dienst gaf de Stamapostel het echtpaar Luiz de zegen op hun zilveren huwelijksjubileum. Fatima Luiz werkt al jaren als hoofd van een nieuw-apostolische school in Lissabon.

Categorie: Afrique, Europe, nl, nl, nl, NAKI nieuws