NAKI nieuws

» Ik streef naar een verzoende samenwerking «

30.09.2008

Aan het einde van de dienst las Stamapostel Wilhelm Leber enkele punten ter informatie voor (Foto: NAK NRW)

Zürich/Herne. Zondag jl., 28.09.2008, riep Stamapostel Wilhelm Leber de Europese ambtsbroeders van de Nieuw-Apostolische Kerk met hun vrouwen voor een kerkdienst bijeen. Het satellietsignaal werd vanuit de kerk in Herne-Wanne-Eickel (Noordrijn-Westfalen) uitgezonden naar meer dan 550 gemeenten in heel Europa (wij berichtten). Aan het einde van de dienst las de internationale kerkbestuurder zes punten voor, die bijzonder belangrijk zijn.

“Wij blijven apostolisch, d.w.z. een kerk, die door apostelen geleid wordt”, benadrukte de Stamapostel. Dat betekent voor hem echter niet, dat de gemeente passief moet zijn. Integendeel, naar de woorden van Apostel Paulus in 1 Korintiërs 12:27-28 riep hij de broeders en zusters op tot verdere medewerking.

Het zou het ideale beeld van een gemeente zijn, als allen werkzaam zijn ”tot nut van allen”, en wel in harmonie met de ambtsbroeders. “In de praktijk kunnen er weleens spanningen tussen broeders en zusters, die zouden willen medewerken, en de ambtsbroeders zijn.” In zulke gevallen riep de hoogste zielzorger van de Nieuw-Apostolische Kerk ertoe op, om er met elkaar over te spreken.

Het is voor hem belangrijk, aldus Stamapostel Leber, de medewerking van geloofsbroeders en –zusters nog meer te benadrukken als tot nu toe. “Velen van onze zusters zijn actief in het godsdienstonderwijs of in de jeugdverzorging. Zouden deze zusters niet eens aan de gemeente voorgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld in de dienst op oudejaarsavond?”

De Stamapostel vindt het heel belangrijk er in de gemeentearbeid voor te zorgen, dat niemand inactief wordt en dat degenen die inactief zijn in de gemeenschap terugkomen. “Onze zorg geldt daarbij bijzonder de jeugd en zelfs al de kinderen.” Evenzo raadde hij aan om ook naar buiten te werken en het geloof te verkondigen, zelfs al is dat vandaag de dag moeilijker geworden is.

De kerkbestuurder bracht ook zijn verzoeningsinspanningen met andere apostolische gemeenschappen ter sprake: “Ik benadruk ook in deze kring nog eens, dat ik tot een verzoening met de Vereniging van Apostolische Gemeenten (VAG) zou willen komen. Ik meen, dat het juist is met kleine stapjes vooruit te komen. Dat heeft dus tijd nodig. Ik streef naar een soort van » verzoende samenwerking «  en niet naar een samensmelting van kerken.”

Ten slotte maakte Stamapostel Leber opnieuw reclame voor de Europese Jeugddag in mei 2009. Hij heeft er zich in deze dagen van overtuigd, dat het jaarbeursterrein in Düsseldorf  een ideale locatie voor de ontmoeting met de jeugd is. Hij vroeg alle deelnemers aan de dienst dat weekend van 21 tot 24 mei 2009 naar vermogen te ondersteunen.

Categorie: Europe, nl, nl, nl, NAKI nieuws