NAKI nieuws

Jezus Christus – het fundament van ons geloof

29.09.2008

Ongeveer 1.000 ambtsbroeders met vrouwen waren in de gemeente Herne-Wanne-Eickel uitgenodigd

Stamapostel Wilhelm Leber riep ertoe op om het geloof te bouwen op het fundament Jezus Christus (Foto’s: NAK NRW)

Zürich/Herne. Elke twee jaar roept Stamapostel Wilhelm Leber, hoogste zielzorger van de Nieuw-Apostolische Kerk, alle ambtsbroeders met vrouwen uit heel Europa bijeen voor een kerkdienst. Gisteren vond deze langverwachte dienst plaats in de kerk van Herne-Wanne-Eickel (Noordrijn-Westfalen), van waaruit die dienst per satelliet naar meer dan 550 Europese gemeenten uitgezonden werd. Belangrijke zondagsboodschap: Jezus Christus is het fundament, waarop ons geloof gebouwd moet zijn.

“Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf” – deze woorden uit de Heilige Schrift nam Stamapostel Leber als schaal om zijn broeders in het ambt op hun veelvuldige opgaven te wijzen. De Zoon van God, Zijn opstanding en Zijn wederkomen, vormen centrale nieuw-apostolische getuigenissen. “Dat is ons thema: Jezus Christus gisteren, vandaag en in eeuwigheid”, aldus de kerkbestuurder. Het komt erop aan, dat wij als christenen in de wereld op deze grond bouwen: “Wij zijn bezig te bouwen!” Hij voerde de navolgende verzen van Apostel Paulus aan de gemeente in Korinte aan, om zijn geloofsbroeders te verduidelijken waarop het aankomt(1).

Allereerst noemde hij het belang van het geloof. „Zonder geloof gaat het niet“. Het diepe geloof is onverzettelijk en getrouw. „Het geloof is niet Aladin met de wonderlamp“, maar heeft vele wonderen bewerkstelligd, aldus de Stamapostel. Ook op de liefde tot God en tot de naaste legde de kerkbestuurder een bijzondere nadruk. Aan de hand van de Bijbelse gelijkenis van het verloren schaap(2) maakte hij duidelijk, dat het een deel van de zielzorg is om allen mee te nemen, ook degenen die lastig zijn of terzijde staan. Het is een van de kernopdrachten van apostolische ambtsbroeders, om de geloofsbroeders en –zusters in de gemeenten in hun individuele omstandigheden te bezien en hen daar te gaan halen, waar zij zijn. Daarvoor is deemoed, bezonnenheid en geduld nodig.

Aan het einde van de dienst las Stamapostel Wilhelm Leber enkele punten ter informatie voor. Deze maken wij later bekend.

 

(1) „Want niemand kan een ander fundament leggen da er al ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is“ (1 Korintiërs 3, 11-13).

(2) „Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.“ (Mattëus 18, 10-14)

Categorie: Europe, nl, nl, nl, NAKI nieuws