NAKI nieuws

Zuidoost-Azië: in 2009 zal er een nieuwe districtsapostel-gebiedskerk ontstaan

29.07.2008

Zuidoost-Azië op de landkaart (foto: vrij)

Districtsapostelhelper Urs Hebeisen uit Manilla (foto: NAK)

Zürich. Komend jaar januari zal er een nieuwe gebiedskerk binnen de Nieuw-Apostolische Kerk ontstaan: de „New Apostolic Church South East Asia – Nieuw-Apostolische Kerk  Zuidoost-Azië “. Verschillende gebiedskerken werden samengevoegd: Indonesië, Brunei, China, Hongkong, Japan, Korea, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand en Vietnam. Bij elkaar omvattend 18 landen, met meer dan 2.000 gemeenten in Zuidoost-Azië, die verenigd worden in één districtsapostelgebied.

Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, noemt bovenal strategische redenen voor deze omvangrijke samenvoeging. “Wij willen onze kerk in dit deel van de wereld opnieuw vestigen. Zij moet groter worden, met meer gewicht dan tot nu toe. Wij hopen op nieuwe groei, willen onze plaats in de samenleving waarneembaar vergroten en ook de eigen financiële positie versterken. Daarvoor is een bepaalde grootte vereist.” De internationale kerkbestuurder is vol vertrouwen over het feit, dat de nieuwe gebiedskerk groot genoeg zal zijn om zichzelf te kunnen verzorgen en financieren en is nochtans homogeen genoeg om de onderlinge cultuurverschillen met elkaar te verenigen. Stamapostel Leber: “Een zo grote aaneensluiting hebben wij in november vorig jaar al in Oost-Afrika voltrokken, waar drie grote regionale kerken – Kenia, Tanzania en Oeganda – administratief samengevoegd werden (wij berichtten). Deze stap heeft zich tot heden toe als heel zegenrijk bewezen.”

De nieuwe districtsapostel voor deze nieuw te gronden gebiedskerk zal de huidige Districtsapostelhelper Urs Hebeisen (56) zijn. Hij woont al tientallen jaren in Manilla op de Filippijnen. Daarover zei de Stamapostel: “Als Zwitser van geboorte verstaat Districtsapostelhelper Urs Hebeisen beide »werelden«, de Europese en de Aziatische.” Hij wordt tegelijkertijd de opvolger van de Indonesische Districtsapostel Alfons Tansahtikno (64), die in januari 2009 op grond van zijn leeftijd ambtsrust zal ontvangen en afscheid neemt als Districtsapostel. De Nieuw-Apostolische Kerk in Indonesië zal getalsmatig en vanwege haar geschiedenis het middelpunt van de nieuwe eenheid vormen: een eerbiedwaardige, sinds meer dan 100 jaar bestaande kerk met heel goede structuren.

Stamapostel Leber heeft zich voorgenomen op 18 januari 2009 een dienst te houden in Yogyakarta (Indonesië), waarin hij deze historische omzetting wil doorvoeren.

 

Tot nu toe werden de meeste Zuidoost-Aziatische gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk vanuit de NAK-Canada, zowel administratief als qua zielzorg verzorgd. De Canadese gemeenten hebben vele jaren lang ijverig meegewerkt aan de opbouw van de gemeenten in de verschillende landen. In een schrijven aan de gemeenten, dat in Canada en in alle Zuidoost-Aziatische gemeenten voorgelezen wordt, dankt Districtsapostel Leslie Latorcai voor de tot heden volbrachte ondersteuning. Zijn slotsom: “In aanvang was hulp bij de opbouw noodzakelijk, maar langzamerhand moet het doel toch zijn om, waar mogelijk, regionale kerken meer en meer onafhankelijkheid te geven.”