NAKI nieuws

“Het is mij ernst om te willen verzoenen”

20.03.2008

Chief Apostle Wilhelm Leber (Photo: NAC)

Zürich. De informatieavond van 4 december 2007 heeft zeer uiteenlopende reacties teweeggebracht, vooral voor wat betreft het historische gedeelte. In een brief, die het hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Wilhelm Leber, in het kerkelijke tijdschrift “Unsere Familie” (Uitgave 6/2008) laat publiceren, verontschuldigt hij zich voor “verwondingen”, die deze avond opgeroepen heeft.

Het is zeker niet zijn bedoeling geweest om iemand te verwonden, aldus de Stamapostel. “Achteraf beschouwd moeten wij vaststellen, dat wij in de periode, voorafgaand aan deze avond, zulke reacties niet hebben verwacht.” De voordracht is als een zakelijke uiteenzetting van het verleden bedoeld, emoties en gevoelens hadden zoveel mogelijk onberoerd moeten blijven. Het hoofd van de kerk geeft ook duidelijk aan, dat hij de voorzitter van de ‘werkgroep geschiedenis’, Apostel Drave, gevraagd heeft om het historisch gedeelte van de informatieavond voor te dragen. “Daarbij ging het mij om een zakelijke verwerking van de geschiedenis. Wij wilden noch schuldigen vinden noch iemand aan de kaak stellen.” Zijn verlangen is verzoening – “naar ik nu weet, kwam dat op de informatieavond niet goed tot uitdrukking.”

Stamapostel Wilhelm Leber beantwoordt de vraag waarom de kerkelijke historie eigenlijk behandeld werd, als volgt: “De geschiedenis is een deel van onze identiteit. Die hoort bij ons. Die kunnen wij niet eenvoudigweg verloochenen, ook als dingen aan het licht gebracht worden, die onaangenaam zijn en voor ons nadelig uitgelegd kunnen worden. Het verlangen om in de waarheid te staan, komt ook voort uit het evangelie.”

Tot besluit van zijn brief roept Stamapostel Leber op tot verzoening: “Ik steek mijn hand ook uit naar die broeders en zusters, die als gevolg van de toenmalige scheiding niet meer bij ons zijn. Het is mij ernst om te willen verzoenen.”