NAKI nieuws

Nieuwe »Kerngedachten« bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar

15.11.2007

Foto‘s: NAKI

Zürich. De 1e Adventzondag van 2007 is een bijzondere datum in de Nieuw-Apostolische Kerk: voor de eerste keer wordt de nieuwe versie van de »Kerngedachten voor de diensten« gebruikt. In de Najaarsvergadering van de wereldwijd gehouden Districtsapostelvergadering van oktober 2006 was een herziening van de dienstvoorbereidingen voor de ambtsdragers van de kerk besproken en besloten (wij berichtten).

„Geliefde broeders, dit is de laatste uitgave van de »Kerngedachten« in de vorm, zoals wij die sinds 1989 kennen.“ Met deze woorden richtte Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, zich wereldwijd tot alle ambtsdragers. De laatste uitgave in deze vorm is die van november 2007.

De nieuwe versie voldoet aan belangrijke richtlijnen: lay-out en inhoudelijke structuur werden veranderd en uitgebreid. Elk artikel bevat een kernuitspraak en daarmee een belangrijke dienstboodschap, die iedere toehoorder kan meenemen. Aan het einde van elk artikel staat een bewijskrachtige samenvatting. Priesters moeten de drie, vier belangrijke gedachten van de dienst begrijpen en in de dienst kunnen terughalen.

Evenzo nieuw is de contextbeschrijving, dus de historische, literaire of geografische samenhang, waaruit het herhaald voorgelezen bijbelwoord afkomstig is. Daarmee zijn ook belangrijke, verklarende grondbeginselen verbonden, die tot een betere uitleg van de tekst kunnen leiden. Op deze manier moet bereikt worden, dat zowel het uit te leggen bijbelwoord als de grotere samenhang beter dan tot nu toe begrepen worden.

Voortaan zullen de afzonderlijke artikelen van de »Kerngedachten« het kerkelijk jaar volgen, daarom vindt ook de aanvang van dit nieuwe leerwerk op de 1e Adventzondag plaats. De diensten in de tijd die vooraf gaat aan Kerst, dragen het thema »God komt ons naderbij«.

Ongeveer twee maal per jaar wordt een speciaal nummer uitgegeven. Die nummers bevatten bijzondere aanwijzingen voor diensten met handelingen, bijvoorbeeld voor Doopdiensten of voor zegenshandelingen zoals bij huwelijken.

De »Kerngedachten« worden gedrukt bij drukkerij Bischoff Verlag in Frankfurt. Zij worden in circa 20 talen vertaald. Verantwoordelijke redacteur is Priester Reinhard Kiefer, medewerker van de theologische redactie van het nieuw-apostolische tijdschrift  »Onze Familie«. 

Opbouw van de nieuwe Kerngedachten:

  • Thema / onderliggend thema
  • Opschrift
  • Bijbelwoord
  • Boodschap – doel van de dienst
  • Vormgeving, uitleg – lijn van de dienst
  • Samenvatting – kernuitspraken
  • Context – historische, literaire of geografische samenhang

 

Preekvoorbereidingen voor ambtsbroeders van de Nieuw-Apostolische Kerk hebben een lange traditie. Het zogenaamde »Ambtsblad« bestaat al sinds de 19e eeuw. In januari 1989 brengt de toenmalige Stamapostel Richard Fehr een herziening uit, de zgn. »Kerngedachten« – qua  lay-out kleiner en met duidelijk minder tekst. De huidige revisie houdt de naam »Kerngedachten voor de diensten. Maandblad voor de ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk« vast.

Categorie: NAKI nieuws, Publicaties