NAKI nieuws

DAV stond in het teken van de internationale Kerk

05.11.2007

Toronto. De najaarsvergadering voor de districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk, eind oktober in het Canadese Toronto, stond geheel in het teken van de internationale organisatie van de kerk. Nadat daaraan vooraf voor het eerst een aparte vergadering voor districtsapostelen uit Azië en de gebruikelijke DAV voor Afrika plaatsgevonden hadden, hield de internationale DAV zich bezig met theologische en strategische vraagstukken.

Terwijl enkele theologische vraagstukken, bijvoorbeeld met betrekking tot overeenstemming binnen de kerk of uitbreiding van de liturgie eerst als „1e voordracht“, dat wil zeggen zonder concreet resultaat behandeld werden, werden er bij andere punten besluiten genomen. Zo namen de districtsapostelen een formulering aan over het „zelfbeeld van de Nieuw-Apostolische Kerk“. Deze tekst zal bij de public relations werkzaamheden van de kerk gebruikt gaan worden en de steeds weer gestelde vraag beantwoorden: wie/wat is de Nieuw-Apostolische Kerk? Stamapostel Wilhelm Leber heeft zich het recht voorbehouden om dit thema op de Europese informatieavond, die op 4 december vanuit het conferentiecentrum van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal per satelliet uitgezonden wordt, ter sprake te brengen.

Eveneens zal er voor het kerkelijke pr-werk een zogenaamde imago-dvd gemaakt worden. Gewenste verschijningstermijn is het eerste halfjaar van het volgend jaar. De technische en inhoudelijke voorbereidingen zijn gestart, de eerste filmscènes worden al gedraaid. Wij zullen op een andere plaats over dit project berichten.

Een grote plaats op de agenda van de DAV werd opgeëist door de werkzaamheden aan het nieuwe Engelstalige gemeentezangboek van de Nieuw-Apostolische Kerk. In opdracht van de kerkleiding maakte Districtsapostel Noël Barnes de stand van zaken van het project bekend.  Het nieuwe „Hymnal“ (lett.vert. „Lofzang“) zal 580 liederen bevatten. 300 Liederen zijn afkomstig uit het sinds 1987 gebruikte gezangenboek, 280 liederen worden uit andere bronnen toegevoegd. Ook 30 nieuwe composities zullen er in staan. In deze combinatie zal rekening gehouden worden met een passende keuzemogelijkheid uit barokke, romantische tot hedendaagse muziekstijlen, die zowel het Amerikaanse als het Britse cultuurgebied afdekt. Een uit verscheidene Engelstalige gebiedskerken samengestelde tekst- en melodieëncommissie is meerdere malen bijeen geweest, om de wezenlijke uitgangspunten van het project vast te leggen. De coördinatie van deze samenwerking neemt de gebiedskerk Kaapstad op zich. Districtsapostel Barnes rekent met een officiële ingebruikname met Pinksteren 2008.

„De gaven van de Geest“ heette een thema, dat de verschillende vindplaatsen in de heilige Schrift belichtte en er hun verklaringsgehalte tegenover stelde. Een redactionele verwerking van dit thema zal in overeenstemming met het verlangen van de Districtsapostelen als artikel in de „Kerngedachten“ en in het kerkelijke tijdschrift „Onze Familie“ verschijnen.

Aan het einde van de in totaal drie dagen durende zittingen gedacht Stamapostel Wilhelm Leber in een innig gebed al diegenen, die zich in bijzondere levenscrises bevinden of door van buitenaf komende nood getroffen zijn.

Over de feestdienst ter afsluiting van de DAV berichten wij op een andere plaats.

Categorie: NAKI nieuws, Amérique