NAKI nieuws

Districtsapostelvergadering in Canada is ten einde

27.10.2007

Zuidoost Azië op de kaart

Opstelling voor een groepsfoto van de DAV Afrika (Foto‘s: NAKI)

Toronto. Met talrijke besluiten is de internationale herfstsamenkomst van alle Districtsapostelen, die deze keer in Toronto (Canada) plaatsvond, tot een einde gekomen. Voor de eerste keer in de geschiedenisvan de Nieuw-Apostolische kerk vond, onder voorzitterschap van Stamapostel Wilhelm Leber ook een Districtsapostelvergadering voor Azië plaats. Deze zitting hield zich vooral bezig met uitdagingen met betrekking tot zielzorg, administratie en financiën van de kerk in Zuidoost Azië.

In Zuidoost Azië is de Nieuw-Apostolische kerk in circa 20 landen actief, van Indonesië tot Japan. Enkele Districtsapostelen brachten verslag uit over de politieke en religieuze structuren in de verschillende landen, die voor een deel grote contrasten tussen hoog-technologische en landelijke structuren vertonen.

Zoals al vaker het geval was, stond ook een DAV Afrika op de agenda. Onder de titel „Embrace East Africa“ (Omarm Oost-Afrika) werd vooral de toekomstige arbeid van de kerk in de landen Kenia, Tanzania en Oeganda besproken. Hier moet in de loop van de komende jaren een eigen gebiedskerk Oost-Afrika ontstaan (wij berichtten). Stamapostel Leber spreekt van een signaal, dat op lange termijn meer zelfstandigheid voor Afrika nagestreefd wordt.

Bovendien besloot de DAV Afrika, dat waarschijnlijk tegen eind 2008 een nieuw koorboek voor de kerkkoren in Afrika samengesteld moet zijn. Het aanbod van traditionele Afrikaanse muziek daarin moet duidelijk toenemen. Een ander besluit betrof de arbeid van de kerk in Guinee-Bissau, dat tegen het einde van het jaar in de administratieve verzorging van de gebiedskerk Noordrijn-Westfalen overgaat. Tot nu toe is daar de Nieuw-Apostolische Kerk Hessen voor verantwoordelijk.

Een bericht over de tweedaagse internationale Districtsapostelvergadering volgt.

Categorie: NAKI nieuws, Amérique