NAKI nieuws

Wereldwijde gebeden voor de vrede

11.09.2007

Zürich. Ook dit jaar neemt de Nieuw-Apostolische Kerk deel aan de “Internationale gebedsdag voor de vrede”, die sinds vier jaar wereldwijd traditioneel op de 21e september gevierd wordt. De Wereldraad van Kerken roept zijn 350 lidkerken op om zich te verenigen in vredesgebeden. Twee jaar geleden heeft Stamapostel Wilhelm Leber de nieuw-apostolische gemeenten al wereldwijd gevraagd om hun betrokkenheid (wij berichtten).

De internationale kerkpresident richtte een schrijven aan alle districtsapostelen, waarin staat, dat hij ook dit jaar weer een nieuwe impuls zou willen geven: “Laten wij hier toch aan deelnemen, want het is bepaald ook in ons belang, dat de vrede in deze wereld bewaard blijft.” Verder voert hij aan, dat ook dit jaar 2007 weer burgeroorlogen, ruzies, terreur en strijd in vele landen van deze wereld hun sporen hebben achtergelaten.

De Stamapostel roept ertoe op, om in de kerkdiensten van 19 resp. 20 september 2007 bijzondere gebeden voor vrede uit te spreken. In de gemeenten, waarin geen weekdiensten plaatsvinden, kunnen de dienstleiders naar de dienst op zondag 23 september uitwijken.

De 21e september geldt reeds jaren als Internationale Dag voor de Vrede onder auspiciën van de Verenigde Naties. De in Genève gezetelde Wereldraad van Kerken (WRK) heeft deze dag vier jaar geleden al uitgeroepen tot “Internationale Gebedsdag voor de Vrede”.

 

Onderstaande websites informeren over de betekenis van deze dag in vier talen: http://overcomingviolence.org/