NAKI nieuws

Districtsapostelvergadering besluit tot stimuleringsprogramma voor muzikale ontwikkeling

26.10.2006

Photo: NAKI

Zurich. De kerkleiding van de Nieuw-Apostolische Kerk wil muzikale ontwikkelingen bevorderen. Dat heeft de districtsapostelvergadering besloten tijdens haar herfstbijeenkomst in Zürich (Zwitserland). Een beleidsbesluit benadrukt de ondersteuning van het gemeentekoor alsmede toekomstige organisten en muzikanten.

Apostel Rudolf Kainz (Oostenrijk), de muziekadviseur van de districtsapostelvergadering, schetste een somber beeld van de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Steeds minder kinderen maken steeds minder muziek. Deze zichtbare ontwikkelingen zijn ook in het bijzonder van invloed op de muzikale vorming en scholing. Dat gaat ook niet ongemerkt aan de Nieuw-Apostolische Kerk voorbij. In enkele Europese gebiedskerken neemt het aantal organisten en muzikanten af. Een nauwgezet onderzoek leert daarentegen dat in enkele gebiedskerken de leeftijd van de organisten in de gemeenten stijgt. Een echt programma voor het bevorderen van talent ontbreekt in veel gebieden.

 
Flexibele leeftijdsgrens in gemeentekoren

De Districtsapostelen steunden unaniem het advies dat in de toekomst in alle fasen van kerkelijk onderricht zingen en musiceren een vast onderdeel moet zijn. Het verplichte zingen tijdens de kleine zondagsschool, de grote zondagsschool, het godsdienstonderwijs en confirmatieonderwijs, met inbegrip van de kerkdiensten en gemeentelijke activiteiten, moet een zogenaamde ‘zang –en muziekkettingreactie’ op gang brengen en kinderen voor muziek enthousiastmeren. Zo moeten er overal in alle districten kinderkoren of passende onderwijsfaciliteiten worden opgezet. Met de leeftijd van het toetreden van kinderen tot de gemeentekoren zal flexibel omgesprongen moeten worden. Tot nu toe gaan kinderen in Europa meestal na hun confirmatie in het gemeentekoor zingen. Deze leeftijdsgrens zal worden verlaagd.

De Districtsapostelen willen zich ook inspannen om muziekcursussen en ontwikkelingsprogramma’s financieel te ondersteunen. Hoe dit uiteindelijk eruit zal zien, beslist de Districtsapostel van elke gebiedskerk afzonderlijk, daar dit afhankelijk is van het beschikbare budget dat gereserveerd is voor muziek.

Actiejaar 2008

De uitvoering van de concrete aanbevelingen zal worden aangepast aan de lokale behoeften en mogelijkheden, naar de richtlijnen van de districtsapostelvergadering. Het doel van het besluit van de districtsapostelvergadering luidt: ‘We zingen en musiceren in alle leerjaren van het onderwijs’. Een speciaal actiejaar staat gepland voor 2008, dat het motto meekrijgt: ‘Zingen brengt vreugde – zing dus mee!’. Gedurende dat jaar zullen er diverse muzikale activiteiten in de districten plaatsvinden.