NAKI nieuws

Nieuwe besluiten na districtsapostelvergadering

25.10.2006

Video conferencing with New York

All photos: NAKI

Zurich. De herfstbijeenkomst van de Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk is op vrijdag geëindigd met enkele nieuwe besluiten. Zowel theologische alsmede ook organisatorische besluiten werden er genomen. Op twee zieke Districtsapostelen na, namen alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers deel aan de districtsapostelvergadering in Zürich (Zwitserland).

De bestaande Europese projectgroep ‘Leermiddelen voor kinderen’ werd opgeheven en opnieuw samengesteld met internationale leden. Aangezien de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd zondagsschool, godsdienstonderwijs en confirmatieonderwijs aanbiedt, ligt het in de lijn om de regionale leermiddelen om te vormen om deze internationaal te kunnen gebruiken. Het doel is goed en op een uniforme wijze onderwijs aan kinderen te kunnen aanbieden. De voornaamste taak van de nieuwe projectgroep zal het uitgeven van nieuwe leerboeken voor de zondagsschool zijn. Tot 2011 worden vier nieuwe delen voorzien, een kalender met plaatjes ter ondersteuning van het onderwijs, alsmede ook uitgebreid aanvullend materiaal met methodische ondersteuning, een database met ideeën en voorbeelden van kopieën om uit te reiken. De voorzitter van de projectgroep is Districtsapostel Armin Brinkmann, uit Noordrijn-Westfalen (Duitsland).

 

Seminar voor ambtsdragers

Stamapostel Wilhelm Leber, die de districtsapostelvergadering leidde, informeerde de Districtsapostelen over de huidige stand van zaken rondom het project ‘het zielzorgbezoek’. Een DVD zal het komend jaar wereldwijd in de districten worden geïntroduceerd. Deze zal worden gebruikt in gelijknamig seminar dat aan vele duizenden ambtsdragers zal worden aangeboden. De filmfragmenten zijn ondertussen klaargekomen en zullen worden vertaald in het Engels, Frans, Spaans en Russisch. In het eerste kwartaal van 2007 zal dit samen met aanvullend materiaal worden gedistribueerd in de gebiedskerken. Aansluitend zullen de ambtsdragers de inhoud ervan gepresenteerd krijgen.

 

De nieuwe catechismus

De nieuwe catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk is in ontwikkeling. Circa 160 artikelen moeten geschreven en goedgekeurd worden. Tot op heden zijn 15 artikelen goedgekeurd en zijn 10 artikelen gereed om beoordeeld te worden. De tot op heden verwachte verschijningsdatum van 2008 zal vermoedelijk gehaald gaan worden.

 

Videoconferentie met New York

Tijdens de districtsapostelvergadering waren de deelnemers via een internetverbinding verbonden met New York (VS) (zie foto). Daar zaten Claudia Doyle, Denise Schmidt en Robert Ehmer in het kantoor van de Nieuw-Apostolische Kerk van de VS om met de deelnemers aan de districtsapostelvergadering te spreken. De technische mogelijkheden voor het houden van een videoconferentie zijn op dit moment vrij goed. De deelnemers konden elkaar verrassend goed verstaan. Stamapostel Leber wil deze nieuwe techniek in de toekomst vaker inzetten, met name bij vergaderingen van projectgroepen, om op kosten van vergaderingen te besparen.

 

Nieuw Kerngedachten

Ook enkele strategische onderdelen werden besproken. De districtsapostelvergadering besloot om binnen afzienbare tijd, vermoedelijk aan het einde van 2007, een nieuwe ‘Leidraad voor de dienst’  uit te geven. Deze moet de huidige Kerngedachten, dat zijn kort samengevatte aanwijzigen voor het houden van kerkdiensten voor ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk, vervangen. Deze uitgave zal meer methodisch en gestructureerd zijn opgezet, dat de Priesters zal moeten helpen bij de voorbereiding op en het houden van een kerkdienst.

Aan het begin van de tweedaagse districtsapostelbijeenkomst bracht Stamapostel Leber de groeten over van Districtsapostel Noel Barnes (NAC Cape) en Theodoor de Bruijn (NAK Nederland). Beide konden vanwege ziekte niet deelnemen aan deze bijeenkomst. Verder wees de Stamapostel op het feit dat het voor Apostel Rudolf Schneider (Zwitserland) de laatste keer was dat hij deelnam aan de districtsapostelvergadering. Vele jaren was hij de secretaris van de districtsapostelvergadering. Op zondag 22 oktober 2006 zou hij in een kerkdienst in Zürich-Seebach, die bijgewoond werd door alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers, in de welverdiende rust worden gezet.

We zullen over andere besluiten berichten in andere artikelen.