NAKI nieuws

De Heer gediend met volle overgave: Districtsapostelhelper Karl Hoffmann op feestelijke wijze de ambtsrust verleend

21.06.2006

Birmingham. Districtsapostelhelper Karl Hoffmann woont eigenlijk in Florida, maar daar is hij nauwelijks aan te treffen. Als Districtsapostelhelper in de nieuw-apostolische gebiedskerk USA brachten talrijke en grote werkgebieden hem naar de meest verafgelegen gebieden in de wereld. Afgelopen zondag werd hem op 65-jarige leeftijd de welverdiende ambtsrust verleend.

Zondag, 18.06.2005: Stamapostel Wilhelm Leber houdt de kerkdienst in Bimingham/Engeland en verleent Districtsapostelhelper Karl Hoffmann de ambtsrust. Karl Hoffmann was onder andere verantwoordelijk voor de zielzorg en de organisatorische werkzaamheden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Engeland. In 1969 ontving hij zijn eerste ambt in de kerk – hij werd Onderdiaken in de gemeente West Palm Beach., Florida. Sinds 1996 is hij werkzaam als Apostel. In oktober 2000 werd hij bovendien tot Districtsapostelhelper beopdracht. In verscheidene landen in Midden- en Zuid-Amerika, op de Caribbische eilanden, in Groot-Britannië, Ierland, Tanzania en in menige districten in de USA stond hij bekend als een liefdevolle zielzorger.

Stamapostel Leber sprak zijn waardering uit over de Districtsapostel: een grote ijveraar die met volle overgave heeft gewerkt. Aan het begin van de kerkdienst gaf hij de gemeente (bijeengekomen in het Bethel Convention Cenre) een bijbelwoord uit Psalmen 100:4 mee: “Gaat in tot zijne poorten met lof, tot zijne voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst zijnen naam.” Het is altijd heel bijzonder om de Heer te danken, aldus de Stamapostel. Hij moedigde de gemeente aan om door de “poorten van aanbidding van God, deemoed, vergevingsbereidheid en het vertrouwen” in te gaan.

Stamapostel Wilhelm Leber hield de preek in het Engels. Districtsapostelhelper Karl Hoffmann en de Districtsapostelen Noel Barnes (Cape), Jean-Luc Schneider (Frankrijk) en Charles Ndandula (Zambia) dienden mee.

Categorie: NAKI nieuws