NAKI nieuws

Pinksterboodschap van Stamapostel Wilhelm Leber: “Niet terugdeinzen, strijden!”

07.06.2006

Kaapstad. De pinksterboodschap van Stamapostel Wilhelm Leber was bestemd voor alle nieuw-apostolische christenen op alle continenten. De kerkleider moedigde aan om soeverein met het geloof om te gaan. “De strijd des geloofs aangaan”, luidde zijn boodschap.

Aan de pinksterboodschap ligt de tekst ten grondslag Hebreeën 10: 39: “Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.” Met deze bijbeltekst benadrukte de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk zijn prediking op een opvallende wijze. Iemand zou kunnen terugdeinzen wanneer zijn geloof door tegenstand in het nauw wordt gebracht, of voor de veelvuldige godsdienstige opvattingen. Ook teleurstellingen, zoals bijvoorbeeld gebeden die niet werden verhoord, kunnen de aanleiding zijn om terug te deinzen. “Maar bidden is de moeite waard”, zei Stamapostel Leber. Hij besprak tevens de gevaren die van binnenuit komen, zoals misvattingen in de gemeente of onmin met iemands naaste. “Wij willen niet behoren tot degenen die terugdeinzen, maar strijden.” Moge dit motto ons het hele jaar door bijblijven, aldus de Stamapostel.

Een groet van de Stamapostel met Pinkster behoort tot de cultuur van het nieuw-apostolische geloof. De gelovigen worden opgewekt om het hele jaar door steeds aan dit met bijzondere nadruk uitgesproken bijbelwoord te denken. Het moet bepalend zijn voor het beleven van ons geloof, een leidraad voor het kerkelijk jaar, tot het weer Pinkster is.

Categorie: NAKI nieuws