NAKI nieuws

Pinksteren 2006: Vervuld zijn van de Heilige Geest!

07.06.2006

Kaapstad. Stamapostel Wilhelm Leber hield de pinksterdienst dit jaar in Kaapstad (Zuid-Afrika). Hij predikte over het vervuld zijn van de heilige Geest. “Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God”.

Dit woord, Handelingen 4: 31, luidde een nieuw tijdvak in, aldus de Stamapostel: het ontstaan van de oorspronkelijke christelijke gemeente. Er bestond weliswaar weerstand tegen de leer van Jezus en de werkzaamheid van de apostelen, maar de jonge gemeente bad totdat zij werd vervuld van de heilige Geest. De Stamapostel: “Het bezitten van de Geest is geen garantie dat men voortdurend door de heilige Geest wordt geregeerd, en dat onze handelwijze uit Gods Geest voortvloeit.” Hij wekte de 1,5 miljoen toehoorders op om vanuit de kracht die de heilige Geest ons geeft, overeenkomstig het geloof te leven. De resultaten zullen zichtbaar zijn: een verdiept inzicht kan andere mensen helpen om God te begrijpen. Het vervuld zijn van de heilige Geest kan kracht geven om verzoekingen te weerstaan. De kracht van de heilige Geest geeft het vermogen om door het aardse heen te zien en maakt blij. Als laatste noemde de nieuw-apostolische kerkleider nog de moed om zich vrijmoedig aan de wereld kenbaar te maken als Gods kind.

De pinksterdienst vond plaats in de kerk van Tafelsig en werd via een satelliet uitgezonden naar 60 landen op alle continenten. Ongeveer 1,5 miljoen nieuw-apostolische gelovigen konden de dienst live volgen.

Categorie: NAKI nieuws