NAKI nieuws

Richtlijn voor het omgaan met Aids: De Nieuw-Apostolische Kerk heet iedereen welkom!

02.06.2006

Zürich. “The New Apostolic Church will welcome those with HIV and Aids and their families with love and acceptance. The Christian response to a person with HIV/Aids must be compassionate, helpful, and redemptive. Jesus, as our example, cared for those with disease with a personal demonstration of God's love (Luke 5:12-16)." Met deze woorden begint de nieuwe richtlijn van de Nieuw-Apostolische Kerk over het omgaan met HIV/AIDS.

Deze richtlijn, die goedgekeurd is op de vergadering van Districtsapostelen op 20.04.2006 te Karlsruhe, gaat vervolgens verder: : "We believe in the value of human life as a gift from God, thus we believe that all people, healthy and diseased, are loved by God." De kerk brengt verder tot uitdrukking dat de ziekte geen “straf van God” is. Niemand, die aan AIDS leidt, zal daarom uit de gemeenschap van nieuw-apostolische christenen worden uitgesloten. Integendeel: alle kinderen en volwassenen zijn welkom in de kerkdiensten, zondagsschool, jeugdgroepen en bij andere activiteiten.

Tegelijkertijd maakt het officiële document duidelijk hoe een besmetting kan worden voorkomen. De kerk adviseert het gebruik van condooms. Zij keert zich tegen vrouwenbesnijdenis en het meermalen gebruiken van injectienaalden bij drugsverslaving.

Het officiële kerkelijk document "Church Policy on AIDS and HIV" is beschikbaar in het PDF-formaat en kan hier gedownload worden (alleen in het Engels).

Sinds 2001 bestaat er al een nieuw-apostolische werkgroep die zich bezig houdt met het thema HIV/AIDS en haar effecten die vooral merkbaar zijn in Afrika. De toenmalige Stamapostel Richard Fehr gaf Districtsapostel Johann Kitching uit Johannesburg de opdracht om vanuit kerkelijk oogpunt, inspanningen en concrete oplossingen voor dit humanitaire, sociale probleem te bedenken. De eerste stappen bestonden uit voorlichtingsprogramma’s voor ambtsdragers en geloofsbroeders- en zusters in de gemeenten, voornamelijk in het Zuiden van Afrika. Seminars die preventie- en beschermingsmaatregelen behandelden en door medici en pedagogen worden geleid, staan regelmatig op de agenda. Daarbij werkt de kerk in de afzonderlijke landen samen met de overheid, maatschappelijke organisaties en netwerken die actief zijn op het gebied in de strijd tegen AIDS.

Accenten van het kerkelijk werk in het jaar 2006 tegen AIDS zijn de betere verzorging van geinfecteerden en hun families. Er wordt erop gelet dat interactieve patiënten sneller genezen dan diegenen die geisoleerd zijn. Opmerkzaamheid en zorg is daarom bijzonder belangrijk. Ook de voorlichting aan de patiënten moet verbeterd worden.

Het concept van de “Drama Groups” moet nog effectiever benut worden: jeugd speelt d.m.v. een rollenspel hoe om te gaan met HIV/AIDS. Bovendien wordt een nieuwe brochure, een nieuwe poster en een richtlijn voor ambtsdragers m.b.t. HIV/AIDS opgesteld.

Een team binnen de kerkelijke werkgroep ontwikkelt op dit moment een leerplan met als hoofdthema “Life Skills Development” voor de zondagsschool en het onderricht aan de confirmanten.

Meer informatie over het omgaan met HIV/AIDS, die in overeenstemming is met het standpunt van Nieuw-Apostolische Kerk, kunt u lezen op de website van de organisatie Engender Health (http://www.engenderhealth.org/index.html).

 

AIDS is een chronische, levensbedreigende ziekte die door het human immunodeficiency virus (HI-Virus, HIV) wordt veroorzaakt. Het HI-Virus beschadigt of vernietigt bepaalde cellen van het immuunsysteem. Daardoor kan het lichaam bacteriën, virussen niet meer effectief bestrijden. Het virus en de infectie worden HIV genoemd.