NAKI nieuws

Besluit van de vergadering van Districtsapostelen te Karslruhe: Voortaan worden ordinaties bijtijds bekendgemaakt.

28.04.2006

Zürich. Voortaan worden ordinaties bijtijds bekendgemaakt. Daarover zijn de Districtsapostelen het eens geworden tijdens de vergadering van Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk te Karslruhe. Dit geldt zowel voor ordinaties van Districtsapostelen, Apostelen, Opzieners als ook voor opdrachten van districts- en gemeentevoorgangers.

Eén tot drie maanden voor het tijdstip dat de wijziging plaatsvindt, wordt voortaan de regeling m.b.t. de opvolging gecommuniceerd. Allereerst worden de betrokken ambtsdragers en hun gezinnen op de hoogte gebracht, vervolgens de indirekt betrokken ambtsdragers en de gemeenten. In Europa is het besluit van de internationale kerkleiding bindend waarbij er ook altijd uitzonderingen kunnen bestaan. In de gebiedskerken buiten Europa beslissen de desbetreffende Districtsapostelen met inachtneming van de situatie ter plaatse.

Categorie: NAKI nieuws