NAKI nieuws

Seminar voor ambtsdragers:Zielzorgbezoek – betekenis en uitvoering

02.05.2006

Een gedeelte van de presentatie zoals die op de vergadering van Districtsapostelen is gegeven

Zürich. Die Seelsorge nimmt zweifellos einen wichtigen Platz im Leben der Amtsträger unserer Kirche ein. Neben der Wortverkündigung gehört sie zu den zentralen Aufgaben der Gottesknechte, entsprechend wichtig ist die Durchführung von Seelsorgebesuchen. Ein Seminar darüber soll im nächsten Jahr die Amtsträger unterweisen.

 

 

In het eerste semester van het jaar 2007 begint in de districten het nieuwe seminar “Het zielzorgbezoek”. Het is bedoeld om alle ambtsdragers van de kerk te onderwijzen. Inhoudelijk zal er worden ingegaan op de  doeenl en taken van zielzorgbezoek. Ook concrete aanwijzingen voor de uitvoering ervan vallen daaronder. In het bijzonder wordt er uitvoerig over het bezoeken van zieken gesproken.

Anders dan bij de seminars van de afgelopen jaren, zal het onderwijs op DVD worden aangeboden. De tot dan toe gehanteerde onderwijsvorm – van boven naar beneden – zal niet worden gevolgd. In plaats daarvan komen de ambtsdragers, naargelang het aantal van de gemeente of district, bijeen om gemeenschappelijk de inhoud van het seminar te bespreken. Voordelen: het onderricht van de inhoud vindt tegelijkertijd en eenduidig plaats, de noodzaak om eerst cursusleiders voor te bereiden is niet nodig en het onderricht is in kleine kring mogelijk en ook het kostenplaatje ziet er gunstig uit.

U kunt hier een verslag lezen over het maken van de DVD op de internetsite van de NAK Nordrhein-Westfalen

Categorie: NAKI nieuws, Vooruitblik