NAKI nieuws

Districtsapostelvergadering Karlsruhe besloot: Vanaf Pinksteren 2008 wordt de tekst van het “Onze Vader” aangepast.

28.04.2006

Het korte ontspannen samenzijn tijdens de middagpauze deed een ieder goed

Karlsruhe. Op 20 en 21 april vond in Karlsruhe een internationale vergadering plaats van Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk. Uit de gehele wereld kwamen de Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers bij elkaar om theologische, strategische en organisatorische zaken te bespreken.  Eenduidig werd het besluit genomen dat het “Onze Vader” vanaf Pinksteren 2008 wordt gebeden volgens de tekst van de dan officieel gebruikte bijbelversie.

Momenteel wordt het “Onze Vader” in de Duitstalige taalgebieden niet volgens de bijbeltekst van de vertaling van Luther van 1984 (LÜ 1984) gebeden, hoewel deze bijbelversie in de kerkdiensten van de Nieuw-Apostolische Kerk officieel wordt gebruikt. In Engelstalige taalgebieden wordt het “Onze Vader” volgens de King James versie gebeden, hoewel sinds 2002 de New King James versie (NKJV) officieel wordt gebruikt.

De leden van de vergadering van Districtsapostelen hebben besloten dat vanaf Pinksteren 2008 de tekst uit Mattheüs 6:9-13 wordt gebeden zoals het in de nieuwere bijbelvertalingen is te vinden. De reden daarvoor is dat de leerwerken van de kerk gebaseerd zijn op de LU 1984 en de NKJV. Ook het nieuwe boekwerk over de nieuw-apostolische geloofsinhoud (catechismus) dat zal gaan verschijnen, verklaart het “Onze Vader” op basis van de in de Nieuw-Apostolische Kerk officieel gebruikte bijbelteksten. In alle andere talen zal ook vanaf Pinksteren 2008 de tekst van het “Onze Vader” in de desbetreffende officieel in gebruik aanwezige bijbelversie worden gehanteerd.

Daarmee doet de Nieuw-Apostolische Kerk alsnog, wat na de invoering van de nieuwe vertalingen in 2001/2002 bewust werd uitgesteld: de tekst van het “Onze Vader” werd destijds niet overgenomen, hierover hebben wij bericht.

De districtsapostelvergadering heeft bovendien het besluit genomen dat het internationale kerkbestuur in Zürich het project “Video Conferencing” opgestart zal gaan worden. Door middel van het internet kan er op deze manier kosten bespaard  worden. Naar gelang het resultaat zullen de Districtsapostelen vaker per webcam en computer met de Stamapostel en met elkaar zijn verbonden.

Over meer thema’s uit de vergadering zullen wij binnen afzienbare tijd verslag doen

Categorie: NAKI nieuws