NAKI nieuws

Kerkdienst voor ambtsdragers in Wiesbaden: "Voor iedere ziel vechten"

12.03.2006

Wiesbaden. In een bijzondere kerkdienst voor alle ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Europa richtte Stamapostel Wilhelm leber zich tot zijn broeders met de woorden: "Laat ons voor iedere ziel vechten!" Deze opdracht werd aan de ambtsbroeders door de Stamapostel meegegeven.

Er zijn ongeveer 30.000 ambtsdragers werkzaam in de Europese gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk. Op zondag 12 maart 2006, hield de kerkleider (Stamapostel Wilhelm Leber), een bijzondere kerkdienst. De vrouwen van de ambtsdragers waren hierbij uitgenodigd.

De kerkdienst werd vanuit de kerkgemeente Wiesbaden naar 534 Europese gemeenten per satelliet uitgezonden. Ontvangstplaatsen in Albanië, Kosovo, Finland of Libanon waren evenals de "traditionele" gebieden in Europa aangesloten (van Engeland tot Spanje, van de Tjeschische Republiek tot Frankrijk). Stamapostel Wilhelm Leber nam als uitgangspunt voor deze dienst het woord uit Kolossers 2:1-2: "Want ik wil, dat gij weet, hoe groot een strijd ik heb om u, en om degenen, die te Laodicéa zijn, en allen, die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben, opdat hunne harten vertroost worden, tezamen verbonden in liefde, tot allen rijkdom der volkomen zekerheid van inzicht, om te kennen de verborgenheid Gods, des Vaders, en van Christus."

Drie doelen voor de werkzaamheden als ambtdrager in de kerk werden door de kerkleider hieruit gehaald: De harten moeten gesterkt en samengevoegd worden, de zekerheid en het begrip moeten groeien. Hij spoorde de medebroeders aan om voor iedere ziel in de gemeente te vechten: voor de jeugd, voor degene die krtitisch zijn, voor de gecompliceerden, voor degenen die onder problemen gebukt gaan. De Districtsapostelen Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen), Jean-Luc Schneider (Frankrijk), Wolfgang Nadolny (Berlijn, Brandenburg) und Karlheinz Schumacher (Noord-Duitsland dienden mee.

Na de kerkdienst las de internationale kerkleider een standpunt voor met betrekking tot het thema "huwelijk". Hij zei onder andere dat het onderhouden van een huwelijk een grote mate van verantwoordelijkheid vereist. Men moet echter ook onderkennen dat er een einde aan het huwelijk kan zijn, aldus de Stamapostel. Beide partners moeten in zulke gevallen met zielzorg begeleid worden.

U kunt hier het standpunt van de Stamapostel lezen m.b.t. het huwelijk.

 

Categorie: NAKI nieuws, Europe, nl, nl, nl