NAKI nieuws

Feestdienst met ordinatie in Berlijn: Dagelijks een half uur naar God luisteren

07.02.2006

Berlijn. Na 40 jaar actief te zijn geweest als ambtsdrager in de Nieuw-Apostolische Kerk, werd op zondag 5 februari 2006 aan Apostel Sieghard Behr op een feestelijke wijze ambtsrust verleend. Tijdens de kerkdienst in Berlijn zei Stamapostel Wilhelm Leber dat de scheidende Apostel zijn opdracht nauwgezet en met een heilige ijver heeft uitgevoerd.

Apostel Sieghard Behr diende 15 jaar lang als Apostel in de gebiedskerk Berlijn-Brandenburg. Tot zijn taken behoorde ook de verzorging van de kerken in Rusland en Azië die onder deze gebiedskerk vallen.

Als opvolger ordineerde Stamapostel Leber Opziener Klaus Katens (50, foto rechts onder). De nieuwe Apostel neemt het verzorgingsgebied over van zijn voorganger. Ook werden er twee Opzieners in hun nieuwe ambt geroepen, Opziener Harald Bias (49, foto links onder, midden) en Opziener Kurt Knipsel (42, rechts).

De kerkdienst vond plaats in de gemeente Berlijn-Spandau. Stamapostel Wilhelm Leber haalde onder andere een zin aan van een geeestelijke van een andere confessie: "Dagelijks een half uur naar God te luisteren is belangrijk, en wanneer men veel te doen heeft, dan is een heel uur nodig." In dit verband sprak Stamapostel Leber over het dilemma van onze tijd: wij leven altijd wel gehaast, zijn gejaagd, men is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat druk bezig. "Het aardse neemt ons eigenlijk te veel in beslag", aldus de Stamapostel. Juist dan moet men tot rust komen en de aandacht richten op het eeuwige, het blijvende, het belangrijkste.