NAKI nieuws

Verlening ambtsrust en ordinaties: Karlheinz Schumacher is nieuwe Districtsapostel voor Noord-Duitsland

28.11.2005

Bremen. Karlheinz Schumacher is de nieuwe Districtsapostel voor de gebiedskerk Noord-Duitsland. Hij neemt daarmee de zielzorg en de organisatorische leiding over van meer dan 300 gemeenten bestaande uit 45.000 leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in de bondsstaten Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein en het Noord-Westen van Niedersachsen. Verder verzorgt de gebiedskerk Noord-Duitsland ook de activiteiten van de Nieuw-Apostolische Kerk in de landen Denemarken, Estland, Finland, Groenland, Ijsland, Norwegen en Zweden.

Dr. Karlheinz Schumacher woont in Bremen. Hij is 61 jaar en jurist van beroep. In 1992 vond zijn ordinatie tot Apostel plaats. Al voor juli 2005 was zijn ordinatie tot Districtsapostel gepland, echter wegens ziekte moest deze verschoven worden. De huidige Stamapostel Wilhelm Leber heeft de meest noordelijk gelegen Duitse gebiedskerk bijna 13 jaar lang geleid. De ordinatie van zijn opvolger heeft op de eerste adventszondag plaatsgevonden. Voor ongeveer 2.000 aanwezigen in het Bremer congrescentrum predikte Stamapostel Leber over het volgene woord uit de bijbel: "Daarom waakt; want gij weet dag noch ure, waarin des Mensen Zoon komen zal." (Mattheüs 25:13).

Na 42 jaar ambtsdrager te zijn geweest in de Nieuw-Apostolische Kerk werd aan Opziener Ekhard Möller (65) de welverdiende ambtsrust verleend. De Stamapostel wenste hem en zijn vrouw vredevolle dagen onder beschermende hand van God.

Tot nieuwe Opziener werd Wolfgang Novicic (48) geordineerd. Hij zal Apostel Rüdiger Krause (afgelopen juli geordineerd) ondersteunen bij diens werkzaamheden.

's Middags ontmoetten Stamapostel Wilhelm Leber en de nieuwe Districtsapostel Karlheinz Schumacher de vertegenwoordigers van de pers voor een persconferentie. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Noord-Duitsland.