NAKI nieuws

Oecumene betekent elkaar ontmoeten en met elkaar praten!

24.10.2005

Castrop-Rauxel. Oecumene betekent elkaar ontmoeten en met elkaar praten! Deze stellingname maakte Stamapostel Wilhelm Leber kenbaar aan het eind van de kerkdienst voor ambtsdragers op zondag 23 oktober 2005, die vanuit Castrop-Rauxel naar de gemeenten van de gebiedskerken Nordrhein-Westfalen en Noord-Duitsland werd uitgezonden. Ook over veranderingen van de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk deed hij mededelingen.

Zondag 23 oktober 2005: voor de kerkdienst waren alle ambtsdragers met hun vrouwen uit de gebiedskerken Nordrhein-Westalen en Noord-Duitsland uitgenodigd. Een samenvatting van deze kerkdienst kunt u hier lezen.

Aan het einde deed Stamapostel Leber mededelingen over twee thema's, oecumene en veranderingen in de leer. Voor wat betreft oecumene zei hij: "Ik streef naar een niet-verkrampte houding tot andere christelijke gemeenschappen en vanuit een wederzijds respect. Daartoe moeten wij als kerk naar de andere kerken toegaan en met hen praten." Het praten met elkaar is belangrijk om misverstanden weg te nemen en om een vertrouwensrelatie op te bouwen, aldus de leider van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal. Tegelijkertijd stelde hij vast dat: "Ons geloofsfundament wordt daardoor niet aangetast en zelfs niet ter discussie gesteld. Het gaat om gesprekken, om uitwisseling van gedachten met anderen."

Ook over de veranderingen van de geloofsleer van de afgelopen jaren deed Stamapostel Wilhelm Leber mededelingen. Daarover zei hij: "De goddelijke waarheid is altijd absoluut. Datgene wat van boven komt is niet aan verandering onderhevig. Echter: de Heer spreekt door mensen. Dat is zo en dat blijft zo."

Wij als mensen verstaan de wil van God volgens onze zienswijze. Daarbij wordt ons begrip door de actuele tijdsomstandigheden en ervaringen gekenmerkt, aldus de Stamapostel. Noodzaak tot aanpassing is daarom niet uit te sluiten. Hij benadrukte echter dat: "Niemand zal zich in zijn geloof daarover geirriteerd voelen. De basis blijft behouden."

Tegelijkertijd bracht hij de gedachte naar buiten dat het mooi en verheugend is dat wanneer de kerk datgene doorvoert wat als noodzakelijk en waardig wordt geacht om te veranderen, ook als zodanig wordt erkend.

Een korte samenvatting van de stellingnames bieden wij aan als PDF-bestand (in het Duits).