NAKI nieuws

Bij de 100ste verjaardag van Stamapostel Ernst Streckeisen

28.10.2005

Zürich. Op 19 oktober zou Stamapostel Ernst Streckeisen 100 jaar zijn geworden. Naar aanleiding hiervan hield Stamapostel Wilhelm Laber een kerkdienst in Zürich.

Even tevoren had Stamapostel Leber aan het graf en in de kapel op de begraafplaats Fluntern zijn voorganger herdacht met enkele woorden: " Wij buigen ons diep en zijn dankbaar met deze man van God. Laat het ook zo moge zijn dat hij ook in de eeuwigheid vreugde heeft in de wetenschap dat het doorgaat! Wij staan in hetzelfde verlangen zoals hij dat ons heeft getoond om de Heer te ontvangen, om waardig te worden voor de dag van de Heer. Dat is en blijft het doel van de kinderen Gods!"

's Avonds in de kerkdienst in de gemeente Zürich-Mattenhof wees de Stamapostel op Daniel 12:3. Stamapostel Leber benadrukte het onwankelbare en vaste geloof van Stamapostel Streckeisen, zijn deemoedige houding en beradenheid, zijn offerbereidheid en de reinheid van zijn ziel. U kunt meer lezen op de Homepage van de N.A.K. Zwitserland.

Ernst Streckeisen werd op 19 oktober 1905 in St. Gallen/Zwitserland geboren. Hij was Stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk van 1975 - 1978.

Categorie: nl, NAKI nieuws