NAKI nieuws

Vergadering van Districtsapostelen heeft een besluit genomen over de apocriefe boeken

04.11.2005

Zürich. De apocriefe boeken (de laatste boeken van het Oude Testament), zijn voor het geloof en de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk net zo bindend dan de andere geschriften van het Oude Testament. Uitspraken over de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk kunnen door citaten uit de apocriefe boeken gerechtvaardigd of ondersteund worden. Aldus een besluit van de vergadering van Districtsapostelen die eind oktober in Zürich plaatsvond.

Tot nu toe was er geen eenvormig standpunt over de apocriefe boeken in de Nieuw-Apostolische Kerk. Omdat de apocriefe boeken niet in alle bijbelvertalingen voorhanden zijn, wordt er in bovenregionale- en internationale kerkdiensten niet naar terug verwezen. Echter ongeacht dit gegeven worden uitspraken over de leer van de kerk met bewoordingen uit de apocriefe boeken onderbouwd.

In het huidige leerboek over het nieuw-apostolische geloof "Vragen en Antwoorden" wordt weliswaar de mening van Luther over de "apocriefen" geciteerd - het gaat om boeken die "niet op één lijn kunnen worden gesteld met de Heilige Schrift, maar dat het toch nuttig en goed is ze te lezen" -, maar een theologisch eenduidig standpunt heeft de Nieuw-Apostolische Kerk tot nu toe niet genomen. Bij het redigeren van de nieuwe catechismus wordt deze vraag naar de betekenis van de apocriefe boeken voor het nieuw-apostolische geloof nu eenduidig beantwoord.