NAKI nieuws

Nieuwe Apostel: Wolfgang Schug

19.09.2005

Duisburg. Drie Apostelen zijn de ambtsrust verleend door Stamapostel Wilhelm Leber. Ze heten: Gunter Homburg, Klaus-Dieter König en Günter Wiktor. Tot nieuwe Apostel voor de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen werd Wolfgang Schug (46) geordineerd. Daarmee worden de nieuwe contouren van het hergroeperen van de op een na grootste gebiedskerk in Duitsland steeds meer zichtbaar.

De voormalige door de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen verzorgde regio's in Rusland worden vanaf het begin van dit jaar door Districtsapostel Wolfgang Nadolny uit Berlijn bestuurd. Daarom hoeven niet alle drie Apostelen vervangen te worden, zei Stamapostel Leber voor de ordinatie. Bovendien ondergaat op dit moment de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen onder leiding van Districtsapostel Armin Brinkmann een grote reorganisatie van de districtten met als doel om tot een evenredige verdeling van de meer dan 500 gemeenten in 32 districten te komen.

Van de drie scheidende Apostelen werd broederlijk afscheid genomen door de Stamapostel. Alle drie de Apostelen hebben meer dan tientallen jaren in trouw en waarachtigheid de gemeenten gediend. Daarmee legde Stamapostel Leber een verbinding met de woord uit de bijbel dat aan het begin van de kerkdienst was voorgelezen. Dit woord komt uit Openbaring 19:11: "En ik zag den hemel geopend, en zie, een wit paard, en die daarop zat was genaamd Getrouw en Waarachtig, en hij oordeelt en strijdt met gerechtigheid." De Stamapostel zei daarover onder andere dat ook wij - als huidige toehoorders - het ideale beeld van de Zoon van God Jezus Christrus moeten nastreven (zie Romeinen 8:29). Daartoe behoort ook het overnemen van de christelijke plichten in de praktijk van alledag.

U kunt een uitvoerig verslag lezen op www.nak.de/nrw/berichte/20050918_01.html. (Duitstalig)