NAKI nieuws

Apostel Reinhard Jabs overleden

13.09.2005

Zürich. Na een korte en hevige ziekte is Apostel Reinhard Jabs overleden. Hij werd 48 jaar en laat een vrouw en drie kinderen na. Reinhard Jabs werd in april 2002 tot Apostel geordineerd. Zijn werkgebied omvatte districten in Canada en India. Stamapostel Wilhelm Leber heeft de familie zijn innige deelneming betuigd.

Apostel Reinhard Jabs werd al op de leeftijd van 16 jaar tot Onderdiaken geordineerd. De Stamapostel zei daarover het volgende: "In de bijna 33 jaar als ambtsdrager heeft Apostel Jabs de Heer van ganser harte gediend. Met een grote liefde heeft hij de hem toevertrouwde zielen verzorgd en in een innige verbinding met zijn voorgangers tot grote zegen gewerkt."

Districtsapostel Leslie Latorcai zal de rouwdienst op donderdag 15 september 2005 in onze kerk te Kitchener houden.