NAKI nieuws

De Stamapostel deelt mee: De Nieuw-Apostolische Kerk doet mee met de internationale dag van gebed

01.09.2005

Zürich. Stamapostel Wilhelm Leber roept de nieuw-apostolische gemeenten over de gehele wereld op om deel te nemen aan de internationale dag van gebed voor de vrede. In een brief aan alle Districtsapostelen schrijft de internationale President van de Nieuw-Apostolische Kerk: "In mij is het verlangen gegroeid dat ook onze kerk en daarmee alle nieuw-apostolische christenen op de gehele wereld in hun gebeden het vragen voor vrede insluiten."

21 September is al sinds jaren de internationale dag van de vrede van de Verenigde Naties. Voor dit jaar heeft de Generaal-Secretaris van de VN, Kofi Annan, alle maatschappelijke organisaties opgeroepen tot een bijzondere betrokkenheid. De Oecumenische Raad van de Kerken (ÖRK) met haar zetel in Genéve, heeft haar ongeveer 350 aangesloten kerkgenootschappen verzocht om deze dag te maken tot een internationale dag van gebed voor de vrede.

Stamapostel Wilhelm Leber zou ook graag zien dat nieuw-apostolische christenen hieraan deelnemen. In de weekdiensten op 21 of 22 september zullen alle Priesters en dienstleiders aan het begin van de kerkdienst in het bijzonder voor de vrede in de wereld bidden. Daar, waar geen kerkdiensten op 21 of 22 september plaatsvinden, kan het ook op 25 september gedaan worden. Al op 18 september zullen de voorgangers van de gemeenten de gemeenteleden wijzen op deze dag van gebed voor de vrede en de deelname van de kerk hieraan bekend maken.

Enkele gedachten over de betekenis van de vrede kunnen aan de hand van de volgende bijbelteksten bij het begin van de kerkdienst gebruikt worden: bijvoorbeeld het bekende woord van Paulus "Is het mogelijk, zoveel het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen " (Romeinen 12:18), of een van de zaligsprekingen uit de bergprediking "Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen heten" (Mattheüs 5:9).

In zijn brief aan de Districtsapostelen brengt Stamapostel Wilhelm Leber tot uitdrukking dat het leed en de ellende van mensen in de gehele wereld ons niet onverschillig mag maken. De vrede is broos geworden, aldus de Stamapostel.

 

De Nieuw-Apostolische Kerk heeft 11 miljoen leden in meer dan 70.000 gemeenten (zie www.nak.org/news/20050317-216-d.html).

Categorie: NAKI nieuws, Vooruitblik