NAKI nieuws

Tussen continuïteit en verandering: Persconferentie met de beide Stamapostelen

18.05.2005

Zürich. Geïnteresseerde vertegenwoordigers van tijdschriften, internetmagazines, agentschappen en andere kerken waren aanwezig bij de persconferentie met Stamapostel in ruste Richard Fehr en de nieuwe internationale kerkleider, Stamapostel Wilhelm Leber. De persconferentie vond plaats in het congrescentrum van de Nieuw-Apostolische Kerk te Zürich.

Nadat persvoorlichter Peter Johanning de gasten had begroet, hielden beide Stamapostelen korte toespraken voor de aanwezigen. Richard Fehr, sinds Pinksterzondag de ambtsrust verleend, overdacht de afgelopen 44 jaar waarin hij als ambtsdrager werkzaam is geweest in de Nieuw-Apostolische Kerk. Hij betoogde dat de wereld niet alleen in maatschappelijk of technisch opzicht is veranderd, maar dat ook de relatie met betrekking tot het geloof is veranderd. In totaal is hij in het ambt van Stamapostel 75 keer om de aarde gevlogen en heeft hij op 120 reizen buiten Europa in 118 landen gelovigen bezocht. Zijn hoofddoel is geweest om de eenheid in het geloof te versterken.

Twee bijzondere hoogtepunten van zijn lange ambtsperiode haalde hij kort aan: hij memoreerde aan het moment dat hij voor zijn voorganger, Stamapostel Hans Urwyler, knielde om het ambt van Stamapostel te ontvangen. Ook het concilie van apostolische gemeenschappen in Zürich, vijf jaar geleden, en waarvan hij gastheer mocht zijn werd genoemd.

Stamapostel Wilhelm Leber ging op drie doelen in die centraal in zijn werk staan: allereerst een goede zielentoestand van alle leden van de Nieuw-Apostolische Kerk gaat hem ter harte. Ook wil hij de eenheid in de kring van Apostelen verstevigen en onderhouden. Ten derde is het voor hem belangrijk om de ingeslagen weg van ontwikkelingen onvervaard en vastbesloten voort te zetten. Zijn lijfspreuk voor de komende tijd is: "Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede." (zie Romeinen 12:21).

Aansluitend aan de toespraken van de beide Stamapostelen was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Zowel Stamapostel in ruste Richard Fehr en Stamapostel Wilhelm Leber gaven antwoord.

U kunt hier de toespraken lezen (in het Duits) van Stamapostel in ruste Fehr en Stamapostel Leber.Een samenvatting van de persconferentie als geluidsbestand volgt.

 

Categorie: NAKI nieuws